Vuilnis hoopt op, gemeente doet niets | Radar checkt

De Nijmeegse Rob Kuitenbrouwer wordt al jaren wakker in de stank. Onder zijn slaapkamerraam hoopt het afval zich op. Hier staat namelijk de ondergrondse vuilcontainer. Het probleem is dat veel afval niet ín de container ligt, maar ernaast. En dat geeft veel overlast. Naast stank, ook rotzooi. Rob en zijn buren klagen bij de gemeente dat het vuil niet of te laat wordt opgehaald. Maar er gebeurt weinig. En na de zoveelste klacht, krijgt Ron een automatische mail terug: 'Uw klacht is opgelost'. Maar eenmaal thuis treft hij weer dezelfde bende aan. Voor Ron is dit de druppel. Hij schakelt verslaggever Fons Hendriks in. Kan hij de gemeente bewegen tot een oplossing?  

Het bedrijf Dar gaat namens de gemeente over het afvalbeheer van de stad. Sinds september 2019 zijn er ondergrondse afvalcontainers geplaatst in Nijmegen. Voornamelijk in de binnenstad, maar ook in wijken met veel hoogbouw, zoals de wijk waar Rob woont.

Containers zouden juist voor minder CO2-uitstoot moeten zorgen

De containers hebben voordelen: Het zorgt voor minder CO2-uitstoot, de inzamelwagens rijden immers minder vaak en het zorgt voor betere werkomstandigheden voor de Dar-medewerkers. omdat ze minder sjouwen. Een ander voordeel zou moeten zijn dat er geen vuilniszakken met restafval op straat staan. Maar bij Rob en zijn buren is het tegenovergestelde resultaat behaald. 

Afvalcoaches en container tuintjes

De medewerkers van Dar erkennen dat er nog wel eens afval naast de container ligt. 'Op de ene locatie gaat het beter dan in de andere. We hebben deze locaties in kaart', laat de afvalbeheerder weten. Dar is bezig om voor dit soort locaties met oplossingen te komen.

Zo worden er zogeheten afvalcoaches ingezet, dit zijn mensen die met de buurtbewoners in gesprek gaan om beter met het afval om te gaan. Daarnaast loopt er een proef met  'containertuintjes'; fleurige perkjes rondom de container zodat men het vuil niet meer naast de bak zet, uit angst een bloempje te pletten. 

Dit najaar evalueren de gemeente Nijmegen en Dar de situatie. Dan wordt er onder andere gekeken of de inzamel capaciteit toereikend is en worden de tevredenheid van de gebruikers en hun verbeterpunten in beeld gebracht. Maar voor Rob is dat geen oplossing op korte termijn. Hij wil dat de gemeente nu in actie komt. 

Komt gemeente Nijmegen met een oplossing?

Fons vraag de gemeente of er niet sneller een oplossing kan komen. De gemeente Nijmegen geeft aan dat dat echt niet kan. Er zijn te veel partijen bij betrokken. Maar Fons laat het er niet bij zitten. Volgende maand gaat bij weer langs bij Rob om te kijken of hij inmiddels niet meer in de stank zit. Wordt vervolgd dus...

Forumreacties

4
  • Door Radar

Stel, je wordt al meer dan een jaar wakker met een walm in je slaapkamer. Onder je raam liggen namelijk hopen vuilniszakken naast de ondergrondse afvalcontainer. Wat doe je dan? Klacht indienen bij de gemeente, maar wat als de gemeente niets voor je wil betekenen? Fons gaat de confrontatie aan met de gemeente, die telkens een automatische mail uitstuurt: 'Uw klacht is opgelost.' Wordt dit smerige probleem ook echt opgelost? Bekijk het vanavond om 20.30 in de uitzending van Radar. https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/vuilnis-hoopt-op-gemeente-doet-niets-radar-checkt/

  • Door Jablan

Gelukkig wordt hier beter gekeken waar die containers staan. Nooit direct voor een huis / flat, altijd iets verwijderd van de ingang. Wordt alleen grof vuil los bijgezet, rest verdwijnt in de afgesloten containers.

  • Door 16again

De werkelijke oorzaak van het probleem: Er moet betaald worden voor aanbieden van vuilnis. Dit geeft aanleiding tot dumping, gevolgen daarvan overstijgen de problemen, die men met het betalen voor afval systeem wilde oplossen. Helaas bleef dit aspect totaal onderbelicht in de uitzending. Er kwam zelfs weer iemand in de wijk bij, om uit te leggen hoe de containers werken. Nog meer kosten.