background branding

Waar kun je terecht met je privacyklacht (en wat gebeurt er vervolgens mee)?

privacyklacht-melden-780.jpg

Als je het niet eens bent met de manier waarop een organisatie omdaagt met jouw persoonsgegevens, dan kun je hierover klagen. Zo'n privacyklacht dien je in bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Maar waar en hoe doe je dat precies, en hoe handelt deze onafhankelijke toezichthouder je klacht vervolgens af? In dit artikel legt de AP het zelf uit.

Consumenten wisten de AP in 2019 weer vaker te vinden met hun privacyklachten, zo meldde de instantie vrijdag zelf. Meer over de aantallen vertellen we in dit artikel over het toegenomen aantal privacyklachten. Wil je weten hoe je zelf zo'n klacht indient, lees dan hieronder verder.

De Autoriteit Persoonsgegevens is de onafhankelijke toezichthouder in Nederland die de bescherming van persoonsgegevens bevordert en bewaakt. Een deel van haar werk bestaat uit het verzamelen, onderzoeken en afhandelen van klachten van consumenten.

Welk soort klachten kun je melden?

De toezichthouder onderscheidt twee soorten privacyklachten: tips en klachten.

Als je een melding doet over een mogelijke privacyschending, waarbij het niet gaat om je eigen gegevens, dan noemt de AP dat een tip. Ook als je anoniem wilt blijven, beschouwt de instantie dit als een tip. Klaag je over de verwerking van je eigen persoonsgegevens, dan bestempelt de AP dit als klacht.

Het melden gaat voor beide op dezelfde manier, maar de afhandeling verschilt - hierover later meer.

Drie manieren om je klacht in te dienen

Als consument kun je je privacyklacht op een aantal manieren indienen.

 • De handigste manier is via dit meldformulier op de AP-website.
 • Je kunt ook een brief sturen naar Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag. (Liefst getypt, maar handgeschreven mag ook, mits je zorgt dat je epistel goed leesbaar is.) Vermeld hierin:
  • over welke persoonsgegevens het gaat;
  • over welke organisatie het gaat;
  • of je al een klacht hebt ingediend bij de betreffende organisatie;
  • hoe de organisatie op je klacht reageerde;
  • of (het negatieve gevolg van) de verwerking van je gegevens nog plaatsvindt; 
  • wat je met de privacyklacht wilt bereiken;
  • je naam, adres en telefoonnummer.
 • Als je moeite hebt met lezen of schrijven dan kun je de AP ook bellen: 088 - 1805 250.

Je kunt je klacht zowel in het Nederlands als in het Engels indienen. Als je twijfelt of je je klacht wil / kunt indienen, bel dan ook eerst even het bovengenoemde telefoonnummer.

Wat gebeurt er vervolgens met je melding?

Zoals gezegd handelt de AP een tip op een andere manier af dan een klacht.

 • Afhandeling van een tip: Na een tip krijg je geen reactie. De AP legt uit: 'Een tip leidt over het algemeen niet tot een individueel onderzoek. De AP heeft wel de mogelijkheid actie te ondernemen naar aanleiding van een tip. Wij kunnen bijvoorbeeld telefonisch contact opnemen met de organisatie waarover uw tip gaat of een waarschuwingsbrief sturen aan de organisatie. Alleen als wij vragen hebben over uw tip, nemen wij contact met u op (tenzij u anoniem een tip heeft gegeven).' Toch zijn tips wel degelijk belangrijk: 'De AP maakt ieder half jaar een analyse van alle binnengekomen tips. Dit geeft ons belangrijke informatie op basis waarvan wij onderzoeks- en beleidskeuzes maken. Uw tip is dus altijd waardevol.'  
 • Afhandeling van een klacht: De AP bekijkt eerst of je klacht  voldoet aan de voorwaarden voor verdere behandeling. Zo ja, dan heeft de AP verschillende mogelijkheden om dit te doen. uw klacht af te handelen. Als de AP je klacht niet kan behandelen, verwijst zij je mogelijk door.Kunnen wij uw klacht niet kan behandelen? Dan verwijzen wij u zo mogelijk door. Hoe de autoriteit met je klacht aan de slag gaat, hangt van de situatie af. 'Voorop staat dat wij problemen snel en effectief willen oplossen. We kunnen bijvoorbeeld telefonisch contact opnemen met de organisatie waarover uw klacht gaat. In sommige gevallen is uitgebreider onderzoek nodig om te bekijken wat de beste aanpak is voor uw klacht. In dit geval kijken we eerst of u klacht voldoet aan onze prioriteringscriteria.' Hierbij weegt de AP een aantal zaken af: hoe schadelijk is de mogelijke overtreding, hoe groot is het maatschappelijk belang is en of is het mogelijk om de mogelijke overtreding snel en effectief te beëindigen? Terugkoppeling over de behandeling van je klacht ontvang je per post, per mail of telefonisch.

Als de AP (mede) naar aanleiding van je melding uitgebreid onderzoek doet, dan kan zij de resultaten hievan op haar site publiceren (overigens zonder bekendmaking van de namen van betrokken personen).

Nog meer weten over privacyklachten? Kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.