Waarom is het partnerpensioen lager dan dat je verwacht?

partnerpensioen.jpeg

Partnerpensioen of nabestaandenpensioen krijg je als je partner overlijdt. Het bedrag is meestal veel lager dan je denkt. Hoe komt dat? En wat kun je eraan doen?

Dat je partner zomaar kan overlijden sta je liever niet bij stil. Het is een van de verdrietigste dingen die je kunt meemaken en het ontwricht je hele leven. Het is extra erg als je dan ook nog eens in financiële problemen raakt. Daarom is het verstandig om er wél bij stil te staan en na te gaan wat het overlijden van je partner financieel betekent. Nú kun je nog ingrijpen als je er achter komt dat jullie gezinsinkomen daardoor sterk zou dalen.

Eerst even over de nabestaandenuitkering

Vroeger was de man meestal kostwinner en de vrouw huisvrouw. Als hij overleed, zat zij zonder inkomen. Daarom kreeg de vrouw een weduwenuitkering van de overheid als haar man overleed. Maar als de vrouw overleed, kreeg haar man geen cent. Zij had toch al geen inkomen, dus financieel had haar overlijden geen gevolgen voor het gezinsinkomen, was het idee. Dat is een heel ouderwetse gedachte.

Toch heeft het tot in 1996 geduurd voordat de weduwenuitkering werd afgeschaft en plaatsmaakte voor een nabestaandenuitkering voor vrouwen én mannen. Dat is de ANW-uitkering (Algemene Nabestaandenwet). De uitkering is 1200 euro bruto per maand.

Dat geld krijg je lang niet altijd. Als je kinderen ouder zijn dan 18 krijg je geen nabestaandenuitkering. Dus de uitkering is sowieso tijdelijk; zodra je jongste kind 18 wordt, stopt de uitkering. Zelfs als je jonge kinderen hebt, krijg je deze uitkering niet altijd. De ANW is inkomensafhankelijk. Als je zelf een baan hebt waarmee je zo'n 800 euro bruto per maand verdient, wordt er gekort op de ANW. Zodra je zelf 2500 euro bruto per maand verdient, krijg je geen ANW.

Partnerpensioen, wat is dat eigenlijk?

De ANW-uitkering is een uitkering van de overheid. Net zoals bijvoorbeeld de AOW die je krijgt als je oud bent. Het partnerpensioen is een nabestaandenuitkering van het pensioenfonds van je partner, die jij krijgt nadat je partner is overleden. Laat je niet in de war brengen door het woord pensioen. Je kunt bij wijze van spreken al op je dertigste partnerpensioen krijgen. De meeste pensioenfondsen noemen deze uitkering partnerpensioen, maar het wordt ook weleens nabestaandenpensioen genoemd.

Hoeveel partnerpensioen krijg je?

De hoogte van het partnerpensioen hangt af van het ouderdoms­pensioen dat je partner via zijn werk opbouwt. Op je eigen pensioenoverzicht vind je dit pensioen niet terug. Wat je krijgt als je partner overlijdt, staat op het pensioenoverzicht van je partner. Want het hoort bij zijn of haar pensioen. Als je inlogt zie je het bedrag. Waarschijnlijk is het ongeveer zeventig procent van het ouderdomspensioen dat je partner krijgt als hij met pensioen gaat. Dat zou betekenen dat het partnerpensioen ongeveer de helft is van het loon dat je partner nu verdient. Meestal is het minder.

Waarom krijg je meestal minder?

Als je geluk hebt is het totale partnerpensioen de helft van het inkomen van je partner. Meestal haal je dat niet. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Bijvoorbeeld omdat je geen ANW-uitkering krijgt. Want eigenlijk was het idee dat het partnerpensioen boven op de ANW zou worden uitgekeerd. Net zoals het ouderdomspensioen bovenop de AOW. Meestal krijg je geen ANW. Sommige pensioenfondsen lossen dit op met een tijdelijke extra nabestaandenuitkering, of bieden een vrijwillige ANW-hiaat­ verzekering aan. Dat is vaak een goede optie.

Meer redenen waardoor het partnerpensioen laag is

Zeker, bijvoorbeeld als gevolg van een scheiding. Als je partner al eerder getrouwd was, is de kans groot dat het partnerpensioen na zijn dood verdeeld wordt tussen jou en de ex-partner. Of dat gebeurt hangt af van de afspraken die bij de echtscheiding over het partnerpensioen zijn gemaakt. Het hangt ook af van de pensioenregeling. In sommige pensioenregelingen is het partnerpensioen opgebouwd. Dan wordt het verdeeld. In andere pensioenregelingen is het partnerpensioen verzekerd op risicobasis. Dan komt het alleen bij jou en is de ex-partner uit beeld wat het pensioenfonds betreft.

Het partnerpensioen kan ook tegenvallen omdat er sowieso weinig pensioen is opgebouwd. Dat komt vaak voor. Bijvoorbeeld doordat iemand weinig verdient, veel pensioenbreuken heeft gehad, of gewerkt heeft als zelfstandige of in een bedrijf zonder pensioenvoorziening. Je moet je goed realiseren dat er géén partnerpensioen is als er geen pensioen wordt opgebouwd, bijvoorbeeld als je partner zelfstandige is.

Maakt het iets uit of je getrouwd bent of samenwoont?

Voor een ANW-uitkering van de overheid maakt trouwen of samenwonen niet uit. Voor partnerpensioen van het pensioenfonds meestal wel. Bij de meeste pensioenfondsen krijg je niet automatisch partnerpensioen als je samenwoont. Als je samenwoont en je wilt het partnerpensioen regelen, moet je je partner schriftelijk aanmelden bij het pensioenfonds. Soms wil het pensioenfonds dat je een kopie van een notarieel samenlevingscontract meestuurt. Als je meer wilt weten, kun je contact opnemen met je eigen pensioenfonds en dat van je partner.

Is een laag partnerpensioen erg?

Het hoeft geen probleem te zijn. Misschien is er een verzekering gekoppeld aan de hypotheek, waardoor de maandlasten na het overlijden van een van de partners sterk omlaaggaan. Of misschien is je eigen inkomen zo hoog dat je het prima redt zonder partnerpensioen.

Wat kun je doen als je meer inkomen wilt?

Informeer eens bij het pensioenfonds. Misschien kun je een ANW-hiaatverzekering afsluiten. Daarmee vul je het gat op dat ontstaat als je geen ANW krijgt.

Een andere mogelijkheid is zelf een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Dat is een een­voudige oplossing. Je kiest zelf het bedrag dat je wilt verzekeren, bijvoorbeeld eenmalig een uitkering van 100.000 euro. Dat geld kun je gebruiken als aanvulling op je inkomen wanneer je partner overlijdt. Of om je hypotheek versneld af te lossen. Daardoor gaan je maandlasten omlaag en kun je met minder inkomen toe. Je kiest zelf de looptijd van de overlijdensrisicoverzekering, bijvoorbeeld tot het moment dat je kinderen volwassen zijn of klaar zijn met hun studie. Zo'n verzekering is vrij goedkoop, omdat hij alleen uitkeert als je partner gedurende de looptijd van de verzekering overlijdt. Op vergelijkings­sites kun je aanbieders vergelijken. Met een premie van 10 euro per maand kom je al een heel eind.Dit artikel is eerder gepubliceerd in Radar+, Zomer 2018, nummer 3.