Waarom stijgt de waterschapsbelasting?

Consumenten gaan dit jaar meer waterschapsbelasting betalen. Uit een berekening van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de waterschappen ruim 2,5 procent meer zullen innen ten opzichte van vorig jaar.

De klimaatverandering en inflatie zijn de belangrijkste redenen om de heffing te verhogen volgens Toine Poppelaars van de Unie van Waterschappen. Maar ook nieuwe investeringen om de waterschappen te wapenen tegen cyberaanvallen spelen mee.

Gemiddeld betaalt een gezin met een eigen woning van 250.000 euro zo'n 359 euro waterschapsbelasting. Dat komt neer op een stijging van 1,2 procent. Alleenstaanden met een eigen woning gaan 1,8 procent meer betalen. Huurders betalen minder, zo betaalt een gezin 257 euro. Alleenstaanden in een huurwoning betalen gemiddeld 144 euro.

Prijs verschilt per waterschap

Het verschilt per waterschap wat je betaalt. Dat heeft ermee te maken dat elke regio anders is ingedeeld. Het hoogheemraadschap Delfland is het duurst. Daar betaalt een gezin met een koopwoning 468 euro. Waterschap De Dommel betaalt het gezin 239 euro. Het verschil zit hem in de aard van het gebied. Hoogheemraadschap Delfland ligt aan de kust en gedeeltelijk onder zeeniveau. Waterschap De Dommel ligt niet aan de kust, heeft geen grote rivieren en ligt boven zeeniveau en heeft daarom minder kosten.

Ook verschil tussen huur en koophuis

Heb je een huishouding bestaande uit meer personen dan betaal je met een eigen woning in Limburg 258 euro per jaar. In een huurhuis 196 euro. In Friesland kost je dat in een huurwoning 257 euro. Bij een koopwoning ben je in Friesland veel meer kwijt: 414 euro. Hier is het prijsverschil tussen huur of koop groter dan in het waterschap Limburg.

Het is mogelijk om kwijtschelding aan te vragen voor de aanslag waterschapsbelasting. Dat kan als je voldoet aan de voorwaarden. Zo moet je een inkomen op of onder bijstandsniveau hebben, mag de waarde van je huis niet hoger zijn dan de hypotheek, mag je geen eigen bedrijf hebben en mag de verkoopwaarde van je auto niet meer zijn dan 2269 euro. Ook mag je niet meer geld op je bankrekening hebben dan het normbedrag (maximumbedrag) dat voor jou geldt, plus een maand huur en een maand zorgpremie. Het verzoek tot kwijtschelding dien je in bij het waterschap waaronder jouw huishouden valt.

Wie na de uitzending nog vragen heeft over de waterschapsbelastingen vindt meer informatie op waterschapsspiegel.nl.