background branding

Wachtlijst voor orgaantransplantatie groeide in 2022 weer een stukje verder

22-01-20-orgaan-donor-transplantatie-wachtlijst-gegroeid-nier-ANP-409212604.jpg

De coronapandemie heeft vorig jaar een minder negatief effect gehad op het aantal orgaandonaties dan in 2020, meldt de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS). Het aantal mensen op de wachtlijst voor een orgaan is wel toegenomen.

In totaal zijn er vorig jaar 1240 orgaantransplantaties uitgevoerd. Daarvan zijn er 759 transplantaties uitgevoerd met organen van overleden mensen, een toename van 3 procent vergeleken met 2020. Het aantal transplantaties met levende donoren (nier en lever) nam toe met 21 procent tot 481.

Bijna 1300 mensen wachten op donororgaan

De NTS wijst erop dat het aantal orgaantransplantaties nog niet op het niveau zit van 2019, voor de coronapandemie. Daarbij kwamen er meer mensen op de wachtlijst voor een orgaan te staan. Op dit moment wachten 1298 mensen op een nieuw orgaan van een donor. Een jaar eerder waren dat er 1257. Dat zijn patiënten die bijvoorbeeld een nieuw hart, longen of nieren nodig hebben.

'Patiënten op wachtlijst leven in onzekerheid'

'Het is zorgelijk dat de wachtlijsten zijn gestegen. Voor al deze mensen is transplantatie van levensbelang. Een patiënt op de wachtlijst leeft lange tijd in onzekerheid of er op tijd een orgaan beschikbaar komt, en heeft in die periode een beperktere kwaliteit van leven', zegt Bernadette Haase, directeur bij de NTS. De grootste groep wachtenden op een nieuw orgaan is nierpatiënt. In totaal gaat het nu om 877 mensen.

Bron: ANP