Wanneer heb ik recht op een stagevergoeding? (en nog meer vragen)

fotor_2023-6-9_13_6_16.jpg

Er is steeds meer kritiek op hoe stagevergoedingen geregeld zijn. Zo zouden mbo-studenten ongelijk behandeld worden. Wat zijn eigenlijk de wettelijke regels? En hoe hoog zijn de vergoedingen zoal? Radar beantwoordt deze en andere vragen. 

Is een stagevergoeding verplicht?

Nee, een stageadres is niet verplicht om een stagevergoeding uit te keren. Maar dit mag natuurlijk wel. Er is geen minimum- of maximumbedrag en de werkgever mag zelf bepalen hoe hoog het bedrag is. 

Waarom niet?

Een stagevergoeding uitkeren is niet verplicht omdat een stage onderdeel is van een opleiding en de stagiair begeleiding krijgt. Dat terwijl het werk van een ‘gewone’ werknemer gericht is op productie draaien en omzet maken, beargumenteert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Vakbond CNV en studentenorganisatie Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) willen echter wél dat het verplicht wordt. Studenten kunnen door de stage namelijk vaak geen bijbaantje meer aanhouden en gaan er dus qua geld op achteruit. 

 "Een stagevergoeding is geen overbodige luxe in een tijd waarin de kosten exponentieel toenemen", zegt voorzitter Justine Feitsma van CNV Jongeren. "Juist in deze krappe arbeidsmarkt zouden werkgevers alles op alles moeten zetten om stagiairs aan te trekken en ze goed te behandelen, zodat ze wellicht na hun diploma terugkomen", vult Belle Tonk van CNV-onderdeel Probeer de Bond aan.

Tip: lees de cao

Goed om te weten: als in de cao van een bedrijf staat dat ze een stagevergoeding geven, dan moeten ze dit ook echt doen. Lees dus goed de cao van je (potentiële) stagebedrijf door.

Het wordt overigens nog weinig in cao's opgenomen: slechts in 7 procent van de collectieve afspraken worden de vergoedingen van stagiairs geregeld, stelt CNV na een eigen inventarisatie. ​​

Hoe hoog zijn stagevergoedingen zoal?

Dat verschilt sterk per opleidingsniveau. De gemiddelde stagevergoeding bij een mbo-stage voor vijf dagen per week is 227 euro per maand, berekende stage.nl, onderdeel van YoungCapital. 

Bij mbo-stages is een vergoeding echter het minst gebruikelijk. Volgens critici worden mbo’ers dan ook ongelijk behandeld. Een recent ‘stagepact’ moest hier verandering in brengen, maar werkgevers, mbo-instellingen en overheid zijn het niet eens geworden over een verplichte stagevergoeding.

Bij hbo-stages ligt de stagevergoeding  tussen de 136 en 227 euro per maand. Bij een afstudeerstage tussen de 227 en 454 euro. Een wo’er krijgt gemiddeld een vergoeding van tussen de 227 en 454 euro per maand.

Let op: een stagevergoeding wordt gezien als een vorm van inkomen. Je moet hier dus belasting over betalen. Wel kun je je loonheffing aanzetten - dit mag maar bij één werkgever. Het is verstandig dit te doen bij de werkgever waar je het meest verdient. 

Hoeveel mensen krijgen een stagevergoeding?

Vier op de negen studenten kregen geen vergoeding voor de werkzaamheden die ze verrichten bij een stagebedrijf, kwam vorig jaar uit onderzoek naar voren. In sectoren waar veel stage wordt gelopen, zoals het onderwijs en de gezondheidszorg, werd zelfs het minst vaak een vergoeding gegeven.

Meer over