Warmtepompproblemen - reactie Techniek Nederland

TechniekNederland_Logo-780.jpg

In de televisie-uitzending van maandag 16 september 2019 besteedde Radar aandacht aan problemen met warmtepompen, en de moeite die consumenten hebben om deze opgelost te krijgen. Naar aanleiding hiervan heeft Techniek Nederland ons de volgende tekst gestuurd.

'Het televisieprogramma Radar heeft op maandag 16 september aandacht besteed aan een warmte-installatie in een woning in Hilversum. Naar aanleiding van het programma wil Techniek Nederland graag enkele misverstanden ophelderen.

Veel tevreden consumenten

Signalen van ontevreden consumenten nemen we bij Techniek Nederland zeer serieus. Uit het (kleinschalige) onderzoek van Radar blijkt dat er voor de branche werk aan de winkel is. Tegelijkertijd stellen wij vast dat veel consumenten bijzonder tevreden zijn over het comfort én de besparing die hun warmtepomp biedt.

Niet iedere woning is klaar voor de warmtepomp

Een warmtepomp is niet voor iedere woning de ideale oplossing. Met name in oudere huizen zijn bouwkundige aanpassingen, zoals extra isolatie, nodig om de woning op een effectieve manier te verwarmen met behulp van een warmtepomp. Een deskundige installateur zal in een oude, niet of matig geïsoleerde woning géén warmtepomp adviseren.

Warmtepompspecialisten

Niet ieder installatiebedrijf is een specialist op het gebied van warmtepompen. Voor bedrijven die warmtepompen plaatsen in bestaande woningen bestaat een certificering en een erkenning. Een bedrijf dat over zo'n certificering of erkenning beschikt, controleert na oplevering of de technische systemen goed functioneren. Wij adviseren een warmtepomp uitsluitend te laten installeren door een bedrijf dat is aangesloten bij Techniek Nederland én een erkenning of certificering heeft voor warmtepompen.

Geschillencommissie

Wanneer zich na het plaatsen van de installatie problemen voordoen, zal een goede installateur altijd meehelpen bij het vinden van de oorzaak en een passend advies geven. Lukt het de installateur niet de consument tevreden te stellen, dan bestaat de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Installerende Bedrijven. De uitspraak van deze onafhankelijke Geschillencommissie is bindend.

Leden van Techniek Nederland zijn verplicht Algemene voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumentenwerk te hanteren. Deze voorwaarden zijn in samenspraak met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgesteld.

Extra zekerheid

In de uitzending van Radar wordt ervoor gepleit de kwaliteitsborging onder te brengen bij de Raad van Accreditatie. De overheid brengt installatiewerkzaamheden onder bij de Raad van Accreditatie als er een veiligheidsrisico is. Dat is bij warmtepompen niet het geval. Het onderbrengen van de kwaliteitsborging onder de Raad van Accreditatie ligt dan ook niet voor de hand. Het brengt wel kosten met zich mee, maar niet meer zekerheid.

De overheid kan de consument wél extra zekerheid bieden door voorwaarden te verbinden aan de subsidie. Wat ons betreft komen consumenten alleen voor subsidie in aanmerking wanneer zij gebruik maken van een erkend of gecertificeerd bedrijf.'