background branding

Wat betekent Prinsjesdag 2020 voor jou?

200909 Rutte prinsjesdag.jpg

Hoe voel jij het regeerbeleid volgend jaar in je portefeuille? 

Volgens de koopkrachtplaatjes van het CPB gaan werkenden er gemiddeld 1,2 procent op vooruit, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden respectievelijk 0,5 en 0,4 procent. De gemiddelde koopkrachtstijging is 0,8 procent. Mede dankzij het derde steunpakket voor bedrijven komt de werkloosheid op 5,9 procent in plaats van de eerder gevreesde 6,5 procent.

Minder belasting en hogere arbeidskorting

De lasten voor burgers gaan omlaag dankzij een lager belastingtarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting (zo'n één procent). De arbeidskorting gaat juist omhoog. Deze wordt met maximaal 324 euro verhoogd. Meer informatie over de verhoging van de arbeidskorting vind je op de website van Rijksoverheid

Zelfstandigenaftrek wordt nog kleiner

De zelfstandigenaftrek slinkt op termijn met nog eens bijna 2000 euro naar 3200 euro in 2028. Dit komt neer op een extra daling van 110 euro, bovenop 250 euro die al was afgesproken. Hierdoor komt de zelfstandigenaftrek volgend jaar uit 6670 euro.

Dit is nadelig voor zzp'ers, al gaan ze er door de belastingverlaging toch iets op vooruit. 

Lees ook: 'Versnelde afbouw zelfstandigenaftrek is als straf'

Zorgpremie en zorgtoeslag stijgen licht

Zoals verwacht wordt in de begroting ruimte gemaakt om de zorgpremie in 2021 omhoog te trekken. Maar de stijging is lichter dan verwacht, ondanks de coronacrisis: 62 euro hoger, of iets meer dan 5 euro per maand.

De maximale zorgtoeslag neemt voor een eenpersoonshuishouden toe met 44 euro op jaarbasis. Voor een meerspersoonshuishouden is dat 99 euro. 

Aan het eigen risico verandert niets. Dit blijft op 385 euro. 

Sociale huur omlaag voor 260.000 huurders

Een grote groep mensen in sociale huurwoningen die een te hoge huur hebben in verhouding tot hun inkomen, krijgt volgend jaar het recht op een verlaging van de huur. Woningcorporaties worden verplicht de eenmalige huurverlaging door te voeren. Dit blijkt uit plannen van minister Kajsa Ollongren, die een wetsvoorstel gaat indienen. 

Het gaat bij deze zogeheten 'dure scheefwoners' naar schatting om 260.000 huurders. Zij krijgen als het plan doorgaat een huurverlaging van gemiddeld 40 euro per maand. 'Deze huurverlaging is echt gericht op die mensen die te hoge woonlasten hebben en daardoor kwetsbaar zijn voor betaalrisico’s en schulden. Die mensen wil ik hiermee meer financiële ruimte geven, zodat er aan het einde van de maand ook geld overblijft voor andere dingen', laat Ollongren weten. 

Voor huurders in de vrije sector die in de knel komen door de coronacrisis, wordt ook maatwerk bedacht. Zij moeten zich tot hun verhuurder wenden om bijvoorbeeld opschorting, kwijtschelding of verlaging van de huur te krijgen.

Aanschaf eerste huis iets makkelijker

De overdrachtsbelasting valt weg voor wie voor het eerst een huis koopt. Vanaf 1 januari hoef je geen 2 procent op de koopsom meer te betalen, waardoor je als starter 6000 euro behoudt bij een koopwoning van 300.000 euro.

Werkdrukverlaging en bonus in de zorg

De zorgsector krijgt hulp. Om onder andere werkdruk en administratieve rompslomp terug te dringen en kansen op ontwikkeling en doorgroeien te vergroten, trekt het kabinet voor volgend jaar 20 miljoen euro uit. 

Ook krijgen zorgverleners volgend jaar een eenmalige bonus van 500 euro voor hun bijdrage tijdens de coronacrisis, bovenop de premie van 1000 euro dit jaar. 

Niet bij nieuwe lockdown

In de Prinsjesdagstukken wordt geen rekening gehouden met een nieuwe of gedeeltelijke lockdown. Als er nieuwe coronamaatregelen komen, kunnen de cijfers anders uitvallen. 

Bron: ANP