Wat is boeterente?

De term 'boeterente' klopt eigenlijk niet meer: het heet officieel vergoeding voor vervroegde aflossing. Wat moet je weten over het begrip, en wat kun je doen als je wil profiteren van de lage hypotheekrente?

De hypotheekrente is op dit moment erg laag. Als je een hypotheek hebt afgesloten in een periode dat de rente hoog was, en je hebt die rente voor een tijd vastgezet, dan kun je daar nu niet van profiteren. Tenzij je ervoor kiest om je hypotheek over te sluiten. Dat oversluiten kost geld. De bank rekende erop dat jij die hogere rente nog jarenlang zou betalen. 

Als je oversluit loopt de bank rente-inkomsten mis, en wil daar dus een vergoeding voor. Eerder heette die vergoeding 'boeterente', maar volgens nieuwe Europese wetgeving mag de bank geen boete opleggen bij versneld aflossen. De bank mag er echter wél een vergoeding voor vragen en deze mag niet hoger zijn dan het verlies dat de bank heeft.

Op maandag 6 mei besteedt Radar weer aandacht aan onduidelijkheid rondom berekeningen van boeterente.

Banken zijn niet transparant

Hoe die vergoeding voor vervroegd aflossen wordt berekend, is vastgelegd in een leidraad van de Autoriteit Financiële Markten. Ondanks deze rekenregels zijn nog steeds niet alle banken transparant met de uitleg over de berekening. En kun je nog niet in alle gevallen de boeterente makkelijk narekenen.

De nieuwe leidraad van de AFM geldt vanaf 14 juli 2016, omdat op die datum de Europese hypotheekrichtlijn Mortgage Credit Directive (MCD) is ingegaan. Maar: heb je daarvóór je hypotheek overgesloten? Dan kan het zijn dat je toch nog iets kunt doen om geld terug te krijgen. Je kunt je aansluiten bij een massaclaim. Die richt zich op alle mensen die sinds 1 januari 1992 een vergoeding hebben moeten betalen voor het oversluiten van hun hypotheek.

Vanaf dat moment trad namelijk consumentenwetgeving in werking die voorstaat dat een bank niet meer dan de misgelopen winst in rekening mag brengen. Er lopen nu al een aantal rechtszaken tegen banken.

Lees meer over hoe je erachter komt of je te veel boeterente betaald hebt. Overweeg jij om je hypotheek over te sluiten? Lees dan het artikel 'Hypotheek oversluiten: is het geregel de lagere rente waard?', daar vind je ook een voorbeeldberekening. Heb jij een berekening voor de boeterente ontvangen, en wil je checken of die volgens de regels is berekend? Gebruik dan deze checklist: deze informatie hoort op je aflosnota te staan.

En: Radar besteedde eerder al aandacht aan boeterente. Terugkijken: Banken rekenen te hoge boeterente.