Wat is een opstalverzekering en waarop moet je letten bij het afsluiten ervan?

stormschade-opstalverzekering-huis-hulpartikel-wat-is-het-tips-780-anp.jpg

Een opstalverzekering, wat is dat eigenlijk precies? En wat is het verschil met andere woninggerelateerde verzekeringen, en waarop moet je letten als je er een afsluit? Deze en andere vragen beantwoorden we in dit hulpartikel vol tips en uitleg over opstalverzekeringen.

Wanneer heb je een opstalverzekering nodig?

Een opstalverzekering, ook bekend als woonhuisverzekering, vergoedt de schade aan je woning. Bijvoorbeeld als er brandt uitbreekt, maar ook bij water- of stormschade (vanaf windkracht 7). Bij een koophuis verplicht de hypotheekverstrekker je zo'n opstalverzekering af te sluiten. Woon je in een appartement dan regelt meestal de Vereniging van Eigenaren (VVE) een gezamenlijke opstalverzekering. Controleer of dit collectief geregeld is en of de VVE niet 'slapend' is. In een huurhuis is de eigenaar van het pand verantwoordelijk voor zo'n woonhuisverzekering.

Wat is het verschil tussen een opstal- en een inboedelverzekering?

Een opstalverzekering dekt de schade van een 'onzeker voorval van buitenaf'. Denk aan een brand, ontploffing, een gesprongen waterleiding of blikseminslag. Het gaat om het huis: zeg maar de buitenkant, zoals de bakstenen, dak en leidingen. Alle onderdelen die vast zitten aan je huis vallen onder de opstal. Dus ook de centrale verwarming, je inbouwkeuken, badkamer en vloeren die 'nagelvast' aan het huis zitten.

De inboedel gaat om de spullen die in je huis aanwezig zijn zoals je meubels, kleding en gordijnen. Een losse koelkast, een vrijstaande vaatwasser en zwevend parket – zaken die los staan en je zelf kunt verplaatsen - vallen onder je inboedelverzekering. Het is verstandig om je opstal- en inboedelverzekering af te sluiten bij één verzekeringsmaatschappij. Bij schade kun je nooit uitgespeeld worden tussen twee verzekeringsmaatschappijen. Dat scheelt een hoop gedoe.

Waar kun je uit kiezen bij een opstalverzekering?

Verzekeraars hebben diverse dekkingen met hun opstalverzekering:

 • een uitgebreide (komt niet zo vaak meer voor)
 • een extra uitgebreide (dekt alleen schade die genoemd wordt in de polisvoorwaarden)
 • een allrisk woonhuisverzekering
 • een allriskverzekering. Die dekt ieder onheil. Dus ook als per ongeluk een emmer water over je houten parketvloer valt. Bij de extra uitgebreide dekking kun je in zo'n geval naar een schadevergoeding fluiten.

Wat wordt er gedekt volgens de polisvoorwaarden?

 • Kijk goed naar de polisvoorwaarden: wat wordt er vergoed en wat is uitgesloten?
 • Zijn bereddingskosten goed gedekt? (kosten die worden gemaakt om meer schade te voorkomen.), maar ook opruim- en saneringskosten?
 • Zit er asbest in je woning? Zorg dan dat het opruimen van asbestdeeltjes goed verzekerd is. Het schoonmaken van de omgeving is namelijk erg kostbaar.
 • Controleer of de fundering van het huis onder de dekking valt. Dit is namelijk niet bij alle woonhuisverzekeringen zo. Losse onderdelen zoals zonnepanelen, schotels, zonwering en een vlaggenmast zijn niet bij alle verzekeraars automatisch meeverzekerd. Let hier op.
 • Ook het opnieuw aanleggen van de tuin is niet bij iedere maatschappij automatisch verzekerd.
 • Is de vergoeding die je krijgt om vervangende woonruimte te huren toereikend?  Zeker in de Randstad zijn de huurkosten hoog als je maanden niet in je eigen huis kunt wonen, omdat het door een brand onbewoonbaar is. Met een vergoeding van maximaal 5000 euro per jaar red je het niet.
 • Ontstaat er schade door achterstallig onderhoud of slijtage dan wordt dit nooit vergoed.
 • Natuurrampen zoals een overstroming, dijkdoorbraak, vulkaanuitbarsting, een oorlog of ontploffing van een kerncentrale wordt door geen enkele verzekeraar gedekt. 

Schakel een onafhankelijke contra-expert in

Bij een grote schade, zoals een brand in huis, is het verstandig om een contra-expert in te huren. De verzekeraar heeft zijn eigen expert en die maakt een eerste schadeberekening. De contra-expert behartigt de belangen van de gedupeerden. Zoek een contra-expert die exclusief voor consumenten werkt. Er zijn experts die de ene keer voor de consument werken en de andere keer voor een verzekeringsmaatschappij. Je loopt het risico dat zo’n expert minder hard onderhandelt, omdat ze de volgende keer ingehuurd worden door dezelfde verzekeraar. Komen beide experts er onderling niet uit, stuur dan aan op arbitrage. Een derde expert beoordeelt de zaak opnieuw en komt tot een bindend oordeel. Het schadebedrag ligt meestal tussen de twee partijen in. Let op of de contra-expert en arbitrage volledig vergoed worden door je opstalverzekering. Bij sommige verzekeringen is dit niet het geval.

Welke schadebedrag is verzekerd?

Een verzekeraar keert alleen het verzekerde bedrag uit, dus heb je de juiste herbouwwaarde verzekerd? Het maximaal verzekerde bedrag verschilt per verzekeringsmaatschappij van 400.000 euro tot 1,5 miljoen euro. Heb je een opstalverzekering afgesloten met een maximale dekking van vier ton en het kost zes ton om je volledig afgebrande huis weer opnieuw te bouwen, dan ben je onderverzekerd. Je krijgt maximaal 400.000 euro uitgekeerd. De rest moet je zelf betalen!

Garantie tegen onderverzekering

Bij sommige verzekeringsmaatschappijen bestaat de garantie tegen onderverzekering. Je krijgt dan het bedrag uitgekeerd dat nodig is om het huis te herbouwen. Hiervoor moet je een herbouwwaardemeter invullen. Het Verbond van Verzekeraars stelt dit hulpmiddel voor verzekeraars en adviseurs op om de gemiddelde herbouwkosten te berekenen. Er is vastgelegd wat voor soort woning het is, de inhoud in kubieke meters en de afwerking van normaal tot luxe. Als bij schade blijkt dat de herbouwwaarde toch te laag is ingeschat, krijg je de volledige schade uitgekeerd. Om een garantie te houden tegen onderverzekering moet je zo’n herbouwwaardemeter vaak iedere vijf jaar opnieuw invullen. Als je gaat verbouwen is het verstandig om dit door te geven aan de verzekeringsmaatschappij en te controleren of het verzekerde bedrag nog klopt.

Premierrisqueverzekering

Er zijn ook verzekeraars die werken met een hoge verzekerde som: de zogenoemde premierrisqueverzekering. In dit geval heb je weinig kans op onderverzekering. Er wordt bij schade niet gekeken naar de werkelijke waarde, maar de volledige schade wordt uitgekeerd tot het maximaal verzekerde bedrag.

Pas op voor onderverzekering

Bij onderverzekering is het verzekerde bedrag lager dan de werkelijke waarde. Ben je onderverzekerd, dan moet je zelf het verschil ophoesten. Een rekenvoorbeeld: je hebt je huis verzekerd voor 150.000 euro en je hebt 10.000 euro schade. Je huis blijkt echter 200.000 euro waard te zijn. Dan krijg je niet de volledige 10.000 euro vergoed, maar slechts 7500 euro. De formule die verzekeraars hanteren is:

                        verzekerde som

Uitkering  =   -----------------------    X schadebedrag

                       werkelijke waarde

Maar oververzekeren kost ook geld. Als je je voor een te hoog bedrag verzekert, betaal je onnodig teveel premie. Bij schade krijg je nooit meer uitgekeerd dan de werkelijke waarde.