Wat is een 'samenkomst'? En meer vragen over de nieuwe corona-maatregelen

grapperhaus-rutte-corona-25032020.jpg

Het kabinet heeft extra maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Maar na de persconferentie van maandag heerste nog op een aantal punten verwarring. Radar geeft antwoord op je resterende vragen.

Let op: kijk hier voor actuele informatie over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Bekijk ook de website van het RIVM voor de actuele stand van zaken. Houd ook de website van Rijksoverheid in de gaten voor berichtgeving over het overheidsbeleid

Met de nieuwe maatregelen wordt het sociale leven flink aan banden gelegd, met het doel om de belangrijkste maatregel te waarborgen: houd te allen tijde anderhalve meter afstand. Zo zijn nu alle samenkomsten verboden, ook voor minder dan honderd personen, en kan er bepaalde plekken een verbod op groepsvorming gelden. Maar voor wie, op welke plek en in welke situatie bepaalde regels van kracht zijn, is niet voor iedereen even duidelijk. 

Samenkomsten verboden: wanneer is er sprake van een samenkomst?

Onder samenkomsten vallen alle evenementen, ook met minder dan honderd personen. Deze zijn afgelast tot 1 juni 2020. De Rijksoverheid spreekt over een evenement 'als dat planbaar en vergunningsplichtig' is. Denk dus aan een concert of een voetbalwedstrijd. 

Andere samenkomsten, zoals het theater en de bioscoop, zijn afgelast tot 6 april. Tenzij: 

  • De samenkomst nodig is voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties. Mits met minder dan honderd personen.
  • Het gaat om een wettelijke verplichting, zoals vergaderingen van volksvertegenwoordigers en sommige aandeelhoudersvergaderingen. Mits met minder dan honderd personen.
  • Het gaat om een religieuze of levensbeschouwelijke bijeenkomst. Mits met minder dan dertig personen.
  • Het gaat om uitvaarten en huwelijken. Mits met minder dan dertig personen.

De overheid bedoelt met een samenkomst dus iets wat gepland of georganiseerd is. Afspreken met vrienden lijkt niet onder een samenkomst te vallen, maar eerder onder groepsvorming. 

Groepsvorming verboden: wanneer is er sprake van groepsvorming?

Tijdens de persconferentie werd aangekondigd dat gemeenten een bepaalde plek konden aanwijzen waar een verbod op groepsvorming zou gelden; nu is besloten dat verbod overal te laten gelden. Je mag nu nergens meer met drie of meer personen bij elkaar zijn. Als je geen anderhalve meter afstand bewaart, kun je beboet worden. 

Er geldt een uitzondering voor mensen die een huishouden vormen, of voor kinderen onder de twaalf jaar met een begeleider. 

Wanneer is er sprake van een huishouden?

In ieder geval geldt het verbod op groepsvorming niet voor een gezin dat bij elkaar in huis woont, omdat die een huishouden vormen. Radar is bezig uit te zoeken in welke samenstellingen de overheid nog meer spreekt over een huishouden. 

Waar kun je een boete voor krijgen?

Iedereen die met drie of meer personen in de openbare ruimte is, kan een proces verbaal krijgen als ze dichter dan anderhalve meter bij elkaar zijn. Er wordt een uitzondering gemaakt voor gezinnen, of kinderen onder de twaalf jaar met een begeleider.

De boete, van maximaal 400 euro, kan worden opgelegd als mensen zich binnen de groep niet aan de regel houden om anderhalve meter afstand te houden. 

Mogen kinderen nog met elkaar spelen?

Jonge kinderen (jonger dan 12 jaar) mogen nog wel met elkaar blijven buitenspelen. Het RIVM benadrukt dat dit geen gevaar voor de gezondheid oplevert. Maar dringend advies is wel om het aantal jonge kinderen dat samenspeelt te beperken.

De ouders of verzorgers die toezicht houden, moeten wel anderhalve meter afstand tot elkaar houden.

Hoe werkt gezinsquarantaine?

Voor iedereen geldt: blijf zoveel mogelijk thuis. Maar als een gezinslid koorts krijgt, dient het hele gezin thuis te blijven. Dit geldt niet voor mensen in vitale beroepen. Die moeten alleen thuisblijven als ze zelf klachten hebben. 

Hoe lang een gezin thuis moet blijven is afhankelijk van meerdere factoren. Het RIVM komt zo snel mogelijk met een advies.

Hoe gaat het nu met boodschappen doen?

Radar schreef hier een apart artikel over, dat vind je hier

Hoe zit het nu met horeca, scholen en thuiswerken?

Alle maatregelen (zoals sluiting scholen, sportverenigingen, eet- en drinkgelegenheden en zoveel mogelijk thuis blijven) gelden vooralsnog tot en met maandag 6 april.

Alleen het verbod op evenementen en bijeenkomsten geldt tot 1 juni.

Bron: Rijksoverheid 

Meer over