background branding

Wat is een voogd?

voogdij-kind-ouder-780p.png

Mocht het gebeuren dat jij en je partner niet meer voor jullie kind of kinderen kunnen zorgen, dan is het uiteraard een prettige gedachte dat je van tevoren een voogd hebt aangewezen. Maar wat is een voogd precies en wat zij de rechten en plichten van een voogd? 

Kinderen onder ouderlijk gezag

Kinderen onder de achttien jaar moeten in Nederland wettelijk vertegenwoordigd worden. Alle minderjarigen staan daarom onder gezag. Dat betekent dat er zorg wordt gedragen voor de opvoeding en verzorging van een kind.

Als ouders bijvoorbeeld door overlijden het gezag niet meer kunnen uitvoeren, dan krijgt een kind een voogd toegewezen. Ouders kunnen dit eerder in hun testament hebben opgenomen of door een registratie in het gezagsregister. Mocht dit niet het geval zijn geweest, dan maakt een rechter de keuze wie de voogd wordt. Bij deze keuze kijkt de rechter naar het belang van het kind. Overigens hoeft een voogd niet altijd een persoon te zijn, de rechter kan ook een instelling tot voogd benoemen. Dit geldt niet voor ouders, zij kunnen alleen een persoon tot voogd benoemen. 

Kantonrechter houdt toezicht

Een voogd is verantwoordelijk voor het kind. Hij of zij zorgt voor de verzorging of opvoeding van een kind. Een voogd kan ervoor kiezen dit niet zelf te doen, hij of zij kan er bijvoorbeeld voor kiezen dat het kind in een pleeggezin verzorgd wordt. Daarnaast beheert een voogd het vermogen van het kind. Hierbij houdt de kantonrechter toezicht hoe je het vermogen van het kind beheert. Bij bepaalde handelingen moet je vantevoren toestemming vragen bij de kantonrechter. Om bijvoorbeeld het vermogen van het kind te gebruiken om de verzorging en opvoeding te betalen, heb je toestemming van de kantonrechter nodig. 

Voogd worden niet verplicht

De voogdij begint pas als je daat zelf mee instemt. Je bent dus niet verplicht om voogd te worden. Als je instemt, moet je een bereidverklaring bij de rechtbank afleggen. Ben je niet bereid de voogdij aanvaarden? Dan zoekt de rechter een ander geschikt persoon of instelling. De voogdij stopt als een kind 18 jaar wordt. Ook is de voogdij eindig, als een of beide ouders het gezag weer terugkrijgt. 

Bron: Rechtspraak.nl / Rijksoverheid