'Waterkwaliteit Rijn verbetert niet'

Rijn_02092019.jpg

De kwaliteit van het water in de Rijn is ondanks maatregelen vorig jaar niet verbeterd, meldt de vereniging van rivierwaterbedrijven RIWA-Rijn in haar jaarverslag over 2018.

'De Rijn is nog steeds niet zo schoon als we zouden willen', schrijft RIWA-Rijn. De aangetroffen concentraties aan industriële chemicaliën, geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen en hun afbraakproducten overschrijden nog steeds de streefwaarden, vastgelegd in het European River Memorandum (ERM). Dat heeft gevolgen voor de productie van schoon drinkwater. Bekijk via onderstaande link de uitzending die Radar maakte over de risico's van medicijnen in het drinkwater terug:

Medicijnresten in drinkwater, wat zijn de risico's?

Kwetsbare rivier

De Rijn kende vorig jaar een groot neerslagtekort. De droogte heeft laten zien hoe kwetsbaar de rivier is, aldus de rivierwaterbedrijven. Gewezen wordt op de oprukkende verzilting vanaf de Noordzee en anderzijds de verminderde waterafvoer op de rivier richting zee, waardoor de concentraties van verontreinigingen stegen.

Bron: ANP