background branding

Wees alert op meldingen over zwemwater

zwemwaterkwaliteit18072018.jpg

Door het warme en droge weer van de laatste tijd neemt de waterkwaliteit af. Rijkswaterstaat en de waterschappen roepen daarom op alleen te gaan zwemmen op officiële zwemlocaties waar de waterkwaliteit goed genoeg is. Er zijn de afgelopen week steeds meer meldingen over blauwalg, botulisme, vissterfte en ongewenste bacteriën in zoet water.

De verwachting is dat de watertemperatuur de komende week verder zal stijgen en daarmee de kwaliteit verder daalt. Op de website zwemwater.nl staat de waterkwaliteit van populaire zwemplekken weergegeven.

Waterkwaliteit vergeleken met andere jaren nog goed

Vergeleken met eerdere warme perioden valt het nog mee. 'Ondanks de hoge watertemperatuur is de waterkwaliteit vergeleken met andere jaren nog van een goede kwaliteit', meldt de zogeheten Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) in de woensdag verschenen 'droogtemonitor'. Daarin staat beschreven hoe het ervoor staat met de droogte in het land.

Het waterpeil in de Rijn is inmiddels zo laag dat 'code geel' van kracht is, meldt de monitor. Dat wil zeggen dat een watertekort dreigt. Op dit moment ondervindt de scheepvaart op de grote rivieren nog weinig hinder. Op de Rijn en zijtakken van de rivier voorziet de LCW wel dat meer problemen kunnen ontstaan.

Waterschappen zetten meer pompen in

Om het zoet water op peil te houden, gaan de waterschappen op diverse plaatsen meer pompen gebruiken. Om verzilting te voorkomen in het westen van het land, wordt onder meer ook extra water aangevoerd via het Amsterdam-Rijnkanaal. De LCW verwacht dat de toch al lage aanvoer van water via de Rijn verder zal dalen. De Maas is nog wel aardig op peil.

Waterschappen blijven boeren en andere gebruikers van oppervlaktewater erop wijzen dat ze zich aan beregeningsverboden moeten houden. Veendijken houden zich nog goed, blijkt uit inspecties.

Waarschuwing Dierenbescherming

Dinsdag waarschuwde de Dierenbescherming hondenbezitters voor de gevaren van blauwalg. Lees hier het artikel daarover.

Bron: ANP