Weet jij of je partner nabestaandenpensioen opbouwt?

Anw-uitkering-bezuinigingen-kabinet.jpeg

Wanneer je partner overlijdt is dat emotioneel, maar ook financieel erg zwaar. Soms kun je aanspraak maken op een Algemene Nabestaandenuitkering (Anw-uitkering). Het kabinet wil deze uitkering alleen nog beschikbaar stellen voor mensen die geen andere inkomstenbron hebben.

Je hebt recht op een nabestaandenuitkering wanneer je partner is overleden en je kinderen onder de 18 jaar hebt of wanneer je voor dan 45% arbeidsongeschikt verklaard bent. Op het moment dat het jongste kind 18 wordt, vervalt de uitkering.

'Ik vraag me af of het een zinnige bezuiniging is'

De Anw trad op 1 juli 1996 in werking en kwam in de plaats van de Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW). Vanwege de strengere regels van de Anw is het aantal uitkering met 46% gedaald. 

Theo Gommer, pensioenadvocaat bij Gommer & Partners Pensioen: 'Het aantal uitkeringen is al gigantisch gedaald, dus het gaat om nog ongeveer 30.000 uitkeringen per jaar met een bedrag van ongeveer 300 miljoen euro per jaar. Er kan misschien 100 miljoen euro worden bespaard, dus ik vraag me af of dat een zinnige bezuiniging is.' 

Een andere optie is volgens het kabinet de invoering van sollicitatieplicht voor mensen met een Anw-uitkering. Dat is om te voorkomen dat mensen thuis blijven zitten totdat het jongste kind 18 is. 

Voor de mensen die op dit moment een Anw-uitkering moet volgens Gommer een overgangsregeling worden getroffen.

Nabestaandenuitkering en nabestaandenpensioen

Naast de nabestaandenuitkering bestaat er ook een nabestaandenpensioen. Hoe zit dat? Er zijn twee grote verschillen tussen deze twee. Het eerste is dat de nabestaandenuitkering uit overheidsfinanciën wordt betaald, via de belastingheffing. 

Het nabestaandenpensioen bouw je op vaak automatisch op via het pensioenfonds van je werkgever. Is jouw werkgever niet aangesloten bij een pensioenfonds? Dan moet je zelf een nabestaandenpensioen regelen via een pensioenfonds. 

Het tweede verschil is dat slechts een kleine groep nabestaanden recht heeft op een Anw-uitkering. Bij het nabestaandenpensioen krijgt de achterblijvende partner afhankelijk van een aantal factoren standaard een maandelijks bedrag uitgekeerd. 

Heeft jouw partner een nabestaandenpensioen?

Uit onderzoek van het CNV blijkt dat één op de vijf mensen niet weet of zijn partner een nabestaandenpensioen heeft. Dat komt volgens Gommer doordat mensen zich daar niet in verdiepen en er vanuit de organisaties niet genoeg energie en aandacht aan wordt besteed. 

Gommer: 'We zijn financieel steeds meer zelf verantwoordelijk. Als je grote keuzes maakt in het leven, zoals het nemen van kinderen en het kopen van een huis, hoort daar ook een stukje financiële planning bij. Ook het uitzoeken van wat er gebeurt wanneer een partner overlijdt.' 

Neem het heft in eigen hand

Gommer geeft als tip: 'Via mijnpensioenoverzicht.nl kun je heel gemakkelijk controleren of je partner nabestaandenpensioen opbouwt. Daar zie je alle pensioenrechten van pensioenaanbieders en wat je krijgt wanneer je partner overlijdt.' 

Als laatste tip geeft Gommer mee dat wanneer je iets niet snapt, je het beste het initiatief in eigen hand kunt nemen en om hulp kunt vragen. Bij je werkgever kun je hiervoor vaak bij hr-adviseur aankloppen en anders kun je het beste aankloppen bij een pensioenadviseur of een handige kennis. 

Lees ook: kom je nog rond als je partner overlijdt?