Welke documenten heb je nodig voor je belastingaangifte?

belastingaangifte-docs-01032021-780.jpg

Je kunt weer belastingaangifte doen. Voor je daarmee aan de slag gaat, kun je vast alle benodigde documenten verzamelen. Hieronder zetten we die voor je op een rij.

Hieronder de lijst met documenten die je nodig hebt voor je belastingaangifte over 2020. Lees ook: Wat moet je weten over de Belastingaangifte van 2020?

De persoonlijke gegevens:

 • je burgerservicenummer (BSN) en eventueel die van je partner en kinderen;
 • je rekeningnummer;
 • je DigiD en die van je eventuele partner.

Gegevens over je inkomsten:

 • je jaaropgaven over 2020, en als je die niet hebt je salarisstroken;
 • eventuele partneralimentatie.

Gegevens van je bank:

 • het jaaroverzicht van je betaalrekening over 2020;
 • het jaaroverzicht van je spaarrekening en (eventueel) die van je kinderen over 2020;
 • het jaaroverzicht van je beleggingen over 2020.

Gegevens over een eventueel koophuis:

 • de WOZ-waarde van je woning (peildatum: 1 januari 2019), deze waarde vind je op de WOZ-beschikking die je vorig jaar van de gemeente hebt gekregen;
 • de jaaropgaaf van je hypotheek;
 • bij koop of verkoop van je woning: de notarisafrekening.

Gegevens bij eventuele aftrekposten

Let op: je hebt betalingsbewijzen nodig. Je kunt denken aan:

 • giften;
 • zorgkosten die je niet vergoed hebt gekregen (let op, bepaalde zaken mag je niet als aftrekpost gebruiken, het gaat dan om: de eigen bijdrage Zvw, zorgverzekeringspremie en het eigen risico;
 • betaalde partneralimentatie;
 • betaalde studiekosten (als je geen recht had op studiefinanciering).

En houd verder ook eventueel bij de hand:

 • gegevens van leningen en andere schulden;
 • gegevens van betaalde lijfrentepremies;
 • een overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV);
 • gegevens over dividend.

En, alleen als je deze hebt gehad, moet je ook bij de hand houden:

 • de voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2020;
 • de voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2020.