background branding

‘Welvaart groeit bij flexibel pensioen’

flexibel-pensioen-170918.jpg

De welvaart in Nederland kan worden vergroot door werkenden de mogelijkheid te geven om geld uit hun pensioenpot te halen voor bijvoorbeeld het aflossen van hun hypotheek. Dat stellen onderzoekers van het Centraal Planbureau (CPB) en Tilburg University.

Nu is het pensioenstelsel nog erg star en is er weinig keuzemogelijkheid. Bij meer flexibiliteit zouden mensen hun pensioen beter op hun eigen leefsituatie kunnen afstemmen.

Groot risico voor versoepeld pensioen

Maar er kleeft ook een groot risico aan dit idee. Als mensen vervroegd al te veel pensioen opmaken dan hebben zij tijdens hun oude dag amper nog wat over. De onderzoekers denken evenwel dat de voordelen in het algemeen groter zijn dan de mogelijke nadelen. Door te kiezen voor een gelimiteerde mate van flexibiliteit kunnen de negatieve gevolgen bovendien worden beperkt.

Geen pensioenakkoord bij stijging AOW-leeftijd

In Den Haag wordt door de sociale partners al een tijd gewerkt aan een grootscheepse hervorming van het pensioenstelsel, maar de partijen zijn er nog altijd niet uit. FNV wil dat de AOW-leeftijd niet verder omhooggaat dan de huidige 66 jaar. Als het kabinet zijn plannen voor een stijging niet bijstelt komt er geen pensioenakkoord, zo dreigde de vakbond eind vorige maand nog.

Bron: ANP