background branding

'Werkgevers stimuleren ouderen onvoldoende in het maken van gezonde keuzes'

Sporten_werk.jpg

De leeftijd tot wanneer Nederlanders moeten doorwerken, ligt steeds hoger. Toch komt het steeds minder voor dat oudere werknemers door de baas worden gestimuleerd hun gezondheid te bevorderen. Daarbij zijn het juist de bedrijven met oudere werknemers die zich voor deze zaak minder inspannen, zo meldt Trouw. 

Juist bedrijven waar veel jongeren werken organiseren activiteiten om personeel in beweging te krijgen of serveren gezond voedsel in de bedrijfskantine, terwijl zogenoemde ‘vergrijsde bedrijven’ juist achterblijven. Trouw baseert de berichtgeving op een nog te verschijnen publicatie in het sociologisch vakblad Demos. 

Onderzoek in negen landen

Demos voerde een onderzoek uit in negen landen, waarbij werknemers een vragenlijst konden invullen. Deze vragen gingen over kantinemaaltijden, sportklasjes met collega’s en andere stimulerende activiteiten om de gezondheid te bevorderen. In totaal vulden ruim 4300 werknemers deze vragenlijst in.

Ouderen de minste aandacht

Wat betreft het stimuleren van gezonde voeding scoren Nederlandse bedrijven relatief hoog ten opzichte van de rest van Europa, terwijl zij op het gebied van het aansporen tot bewegen gemiddeld scoren. In alle landen krijgen ouderen, of ‘vergrijsde bedrijven’, de minste aandacht.

Bron: Trouw