Werkloosheid op hoogste niveau sinds 2003

Werkloos_20.05.2020.jpg

Het aantal WW-uitkeringen is in april fors toegenomen. Waar er in maart nog 38.000 nieuwe WW-uitkeringen bij kwamen, waren dat er in april 74.000, meldt uitkeringsinstantie UWV.

Het totaal aantal WW-uitkeringen komt uit op 292.000, een stijging van 16,7 procent ten opzichte van de ruim 250.000 in maart 2020. 'Zo'n grote stijging van de éne op de andere maand hebben wij niet eerder gezien tijdens de vorige crisis. Het aantal uitkeringen is met een zesde toegenomen', zegt hoofd arbeidsmarktinformatie bij UWV Rob Witjes.

Betaald werk

Het aantal mensen met betaald werk in Nederland is in april in het hoogste tempo afgenomen sinds 2003, toen er voor het eerst maandelijkse cijfers over werden bijgehouden. Ook het werkloosheidspercentage is vorige maand ongekend hard gestegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Naast een stijging van het aantal mensen dat hun baan verloor, waren er ook minder mensen die begonnen met werken.

Coronamaatregelen

April was de eerste volle maand waarin maatregelen tegen het nieuwe coronavirus van kracht waren, zoals gedwongen sluitingen van horeca en thuiswerken. In de maand maart nam de WW vooral toe bij uitzendbedrijven, horeca en catering en cultuur, maar de toename van nieuwe uitkeringen zet zich in april door in veel meer sectoren, aldus het UWV. De sterkste stijging is te zien bij de schoonmaakbranche (91 procent), uitzendbedrijven (87 procent), detailhandel (69 procent), cultuur (67 procent) en de horeca en catering (60 procent). De sectoren vervoer en logistiek (plus 9 procent), overige industrie (11 procent) en overheid (12 procent) hadden naar verhouding de kleinste toename van nieuwe WW-uitkeringen in april.

Leeftijdsgroepen

Het aantal nieuwe WW-uitkeringen nam in april daarnaast onder alle leeftijdsgroepen toe. Bij jongeren tussen de 15 en 25 jaar is de toename het grootst. In deze groep nam het gemiddelde aantal nieuwe WW-uitkeringen per week toe van 1900 in maart naar 3300 in april, een stijging van 75 procent. Deze toename bij jongeren is minder groot dan de vorige maand, toen de gemiddelde instroom per week met 185 procent toenam. Bij 35- tot 45-jarigen steeg de gemiddelde instroom per week van 1700 in maart naar 2600 in april, ofwel een toename van 51 procent. Bij 55-plussers steeg de instroom in maart met 13 procent en in april met 36 procent.

Beëindigde uitkeringen

Behalve dat er nieuwe uitkeringen zijn toegekend, zijn er ook uitkeringen beëindigd. In april eindigden in totaal 32.000 WW-uitkeringen, bijvoorbeeld wegens het vinden van werk of het bereiken van de maximale duur.

Bron: ANP