Werkloosheid stijgt tot 3,6 procent door coronacrisis

200617 werkloosheid.jpg

De werkloosheid in Nederland is, mede als gevolg van de coronacrisis, opgelopen tot 3,6 procent van de beroepsbevolking van 3,4 procent een maand eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het aantal mensen met een betaalde baan sinds maart met 201.000 gedaald.

In mei kwamen er 16.000 werklozen bij, waardoor Nederland vorige maand 330.000 werklozen telde. Na februari, dus in alle maanden waarin preventiemaatregelen tegen het coronavirus golden, kwamen er 56.000 werklozen bij. Het grootste deel, namelijk 38.000, was jonger dan 25 jaar.

Volgens het statistiekbureau ligt de werkloosheid nu op hetzelfde niveau als begin 2019. Kenners vreesden een sterkere stijging en hielden in doorsnee rekening met een werkloosheidscijfer van 4,2 procent.

De cijfers over werklozen vertellen nog niet het hele verhaal. Tot die categorie worden namelijk alleen mensen zonder baan gerekend die wel op zoek zijn naar betaald werk. Volgens het CBS waren er ook minder mensen die met een baan startten terwijl ze eerder niet tot de beroepsbevolking hoorden, zoals jongeren die aan hun eerste bijbaan beginnen.

Meer WW-uitkeringen

Het aantal werkloosheidsuitkeringen is in de drie maanden dat de maatregelen tegen het coronavirus van kracht zijn met ruim een kwart gestegen. In totaal keerde de instantie in mei aan 301.000 mensen in Nederland WW uit, terwijl dat er in februari nog 240.000 waren. In mei kende het UWV 42.000 nieuwe WW-uitkeringen toe. Doordat er ook mensen uitstroomden waren er per saldo negenduizend meer WW-uitkeringen dan in april, toen het totale aantal WW-uitkeringen al explosief was toegenomen.

Vooral jongeren

De daling van het totale aantal werkenden door de coronacrisis deed zich vooral voelen bij jongeren. Van de 201.000 minder werkenden sinds maart, ging het om een daling van 139.000 in de leeftijdscategorie tot 25 jaar.  Vooral jongeren met flexibel arbeidscontract worden hard geraakt door de crisis, meldt uitkeringsinstantie UWV.  Ook zijn het juist de horeca, catering en detailhandel waar veel jongeren een baan hebben, terwijl deze sectoren zwaar te lijden hadden onder lockdownmaatregelen. Ook in de schoonmaakbranche en in de uitzendbranche namen de WW-aanvragen sterk toe.

Het aantal ontvangers van een uitkering in de leeftijdsgroep van 15 tot en 25 jaar is in drie maanden tijd verdrievoudigd, stipt arbeidsmarktdeskundige Rob Witjes van het UWV aan. 'Jongeren zijn vaak de eerste groep die bij een krimp van de werkgelegenheid hun baan verliezen. Dit komt omdat zij vaak werken met een tijdelijk contract', zegt Witjes. 'Daarentegen zijn jongeren ook vaak de eerste die weten te profiteren als de arbeidsmarkt weer aantrekt.'

De uitstroom uit de WW was in mei overigens hoger dan in eerdere maanden. Gemiddeld werden vorige maand 8200 WW-uitkeringen per week beëindigd, tegenover 6400 in april. Dat kan komen doordat mensen weer werk hebben, maar ook omdat de maximale duur voor de werkloosheidsuitkering voorbij is.