background branding

WestlandUtrecht moet ex-klant deel oversluitkosten vergoeden

hypo-20190815.jpg

Een klant van de WestlandUtrecht Bank is misleid doordat de rentevergoeding op zijn spaarverzekering maar tien jaar bleek te zijn. De klant dacht op basis van een in 2008 afgegeven polisblad bij een SpaarXtra Hypotheek, een rentevergoeding te hebben die dertig jaar vaststond. WestlandUtrecht Bank moet nu een deel van de oversluitkosten terugbetalen. Dat schrijft InFinance.

Het polisblad uit 2008 voldeed niet aan de wettelijke eisen dat de verstrekte informatie duidelijk, correct en niet-misleidend moet zijn. De klant krijgt geen schadevergoeding omdat het niet vaststaat of de klant een andere keuze had gemaakt wanneer het polisblad wel juist zou zijn.

Gedeeltelijke schadevergoeding

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening wil wel dat WestlandUtrecht de kosten gedeeltelijk vergoedt. Die bedroegen in totaal 4.724,84 euro, bestaande uit taxatiekosten, notariskosten en advieskosten. De Commissie heeft besloten dat WestlandUtrecht Bank hiervan 3.500 euro moet vergoeden aan de consument in kwestie.

De klant wilde zelf een schadevergoeding van 12.229,84 euro, omdat volgens hem bij aanvang van het oversluiten van zijn hypotheek onjuiste mededelingen waren gedaan. Daar ging het Kifid niet in mee, omdat het niet vaststaat dat de klant een andere keuze had gemaakt wanneer het polisblad wel juist geweest zou zijn.

'Klantbelang was ver te zoeken'

Volgens het Kifid was het klantbelang ver te zoeken. 'De bank heeft op geen enkele wijze haar verantwoordelijkheid genomen voor de onjuistheden in de precontractuele informatie en heeft evenmin begrip getoond voor de premieverhoging waarmee consument geconfronteerd werd. Dit past niet bij een financiële dienstverlener die zich verbonden heeft aan dienstverlening waarin het klantbelang centraal staat.'

Bron: InFinance