Wet pensioenverdeling bij scheiding gaat pas in 2022 in

29042020 echtscheiding.jpg

De Wet pensioenverdeling bij scheiding loopt een jaar vertraging op. De Tweede Kamer besloot op 7 april het wetsvoorstel pas na het zomerreces te behandelen. Daarom is invoering op 1 januari 2021 niet mogelijk. Daarom stelt minister Koolmees van Sociale Zaken de invoering uit naar 2022. 
 

Brief minister Koolmees

Minister Koolmees schrijft in zijn brief aan de Tweede Kamer: 'Het is wenselijk dat voor scheidende partijen en scheidingsprofessionals geruime tijd voor de scheiding duidelijk is welke gevolgen de scheiding heeft voor het pensioen, en welke regime van pensioenverdeling van toepassing is (de huidige wet of de nieuwe wet). Voor pensioenuitvoerders moet er voldoende voorbereidingstijd zijn om hun werkwijzen en administraties aan te passen. Gelet op het bovenstaande meld ik – mede namens mijn ambtgenoot voor Rechtsbescherming – dat de beoogde inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel wordt verschoven naar 1 januari 2022', aldus minister Koolmees. 


Automatische splitsing pensioen

De Wet pensioenverdeling bij echtscheiding regelt dat pensioenuitvoerders bij een echtscheiding de pensioenopbouw automatisch splitsen (met een moeilijk woord conversie), tenzij de ex-partners dit niet willen. Door deze wetswijziging zitten ex-partners niet meer levenslang aan elkaar verbonden door het pensioen. Je hoeft dus niet te wachten wanneer je ex met pensioen gaat en je hebt ook meer inzicht in je financiële situatie na pensionering.

Consument moet soms veel langer wachten op pensioen door ex-partner

Uitzending over ingewikkelde situaties rondom pensioen ex-partners

Radar liet in 2018 al zien in wat voor ingewikkelde situaties ex-partners terecht kunnen komen als ze hun pensioen niet goed verdelen na een scheiding. En hoeveel moeite de ex-partner moet doen om toch het geld te krijgen waar je wettelijk recht op hebt.

Bekijk hier de uitzending