'Wettelijke normen noodzakelijk voor kwaliteit taxaties'

taxaties-13032019.jpg

Om de kwaliteit en de onafhankelijkheid van taxaties van woningen te verbeteren zijn wettelijke normen noodzakelijk. Daarvoor pleiten toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) wederom. Ze wijzen er andermaal op dat zelfregulering door de sector tot nu toe onvoldoende heeft gewerkt.

Uit onderzoek kwam eerder naar voren dat woningen systematisch worden overgewaardeerd. Dit omdat taxateurs zich te vaak laten leiden door de koopsom. In een derde van de onderzochte gevallen was sprake van een taxatiewaarde die tot op de euro gelijk was aan de koopsom. De onderzoekers legden ruim 200.000 taxaties in de periode 2012-2017 langs de meetlat. Met name bij starters was vaker sprake van overwaardering.

Volgens DNB erkennen betrokken partijen dat er 'weeffoute' zitten in de praktijk van woningtaxaties, wat zijn weerslag heeft op de woningmarkt. Maar ze blijken niet in staat om deze fouten zelf te herstellen. De toezichthouder wijst erop dat prikkels in het systeem druk zetten op de onafhankelijkheid van de taxateur. Koper, verkoper, makelaar, adviseur en geldverstrekker hebben er allemaal belang bij dat de transactie doorgaat.

DNB waarschuwt ook voor het effect van te hoge taxaties op de leenlimiet (loan-to-value) van huishoudens. Deze limiet werd eerder juist aangescherpt om te voorkomen dat er te veel wordt geleend.

Bron: ANP