background branding

Wijzen op gratis tandzorg voor kinderen niet in strijd met privacywetgeving

Tandarts_09-09-2019.jpg

Verzekeraars mogen ouders wel degelijk wijzen op het feit dat tandzorg voor hun kinderen gratis is. Dit is niet strijdig met privacywetten, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens na een bericht in Trouw. Er is een contract met de verzekerde en de verzekeraar mag doen wat nodig is om de uitvoering daarvan juist te laten verlopen.

'Bij het contract hoort ook dat er een goed en open contact is tussen de contractpartners, zeker als er misverstanden worden vermoed', aldus een woordvoerster.

Privacyregels te streng uitgelegd

Vorige week werd alarm geslagen over de ongeveer 600.000 2- tot 18-jarigen die niet of nauwelijks naar de tandarts gaan, met name doordat hun ouders vrezen voor de kosten. Maar tot 18 jaar is die zorg volledig verzekerd. Meteen klonken geluiden dat de privacywetgeving het voor zorgverzekeraars erg lastig maakt om specifieke groepen aan te schrijven, maar volgens de autoriteit worden de regels veel te streng uitgelegd.

'Wat niet mag is de gegevens van verzekerden gebruiken voor andere doelen dan in het contract zijn vastgelegd, of bijvoorbeeld de gegevens aan derden verstrekken', vertelt de zegsvrouw.

Bron: ANP