background branding

WNF dient klacht in tegen sleepnetten bij Doggersbank

sleepnet-24062019.jpg

Een aantal natuurorganisaties, waaronder het Wereld Natuur Fonds, gaat een klacht indienen bij de Europese Commissie omdat ze vinden dat het beschermingsplan van de Doggersbank tekortschiet. Volgens hen bedreigt de zogenoemde zegenvisserij de bodem van de ondiepe zandbank in de Noordzee.

De klacht richt zich tegen maatregelen die Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hebben afgesproken. Volgens de natuurorganisaties was na jarenlang onderhandelen toegezegd dat een derde van de Doggersbank beschermd wordt tegen visserijtechnieken waarbij netten over de bodem worden gesleept. Dat is echter 5 procent geworden in het definitieve voorstel dat onlangs door de lidstaten naar Brussel is gestuurd.

'Onbegrijpelijk dat visserijtechniek dit unieke natuurgebied zal aantasten'

'Het is onbegrijpelijk dat Nederland, Duitsland en Engeland dit unieke natuurgebied, onderdeel van het Europese Natura2000-netwerk, toch opent voor een visserijtechniek die de unieke bodemstructuur aan zal tasten', zegt WNF-directeur Kirsten Schuijt.

Bron: ANP