background branding

Woekerpensioenen-compensatie

Wat betekent het nieuwe akkoord in de woekerpolisaffaire voor de vele duizenden mensen met een woekerpensioen? Radar legt het uit.

Het Verbond van Verzekeraars heeft een compensatieregeling vastgesteld voor mensen met een woekerpensioen. Jaarlijks mag er 1,5% en 9,5% worden ingehouden. Alles daarboven krijgt u terug van de verzekeraar.

Concreet betekent dit dat met die regeling er toch nog steeds zo’n 25% wordt ingehouden op uw premie, dus daarmee wordt voor u niet belegd.

In dit artikel geven we daarvan rekenvoorbeelden en leggen we één en ander uit.

Forumreacties

10
  • Door Radar

Afgelopen week werd een nieuw akkoord bereikt in de woekerpolisaffaire. Wat betekent dit voor de vele duizenden mensen met een woekerpensioen? Naar de uitzending (29 maart 2010)

  • Door Martinus1945

Ik heb in 2003 via een eenmalige inleg een pensioenverzekering afgesloten waarvan de uitbetaling in de 2003-2010 was. Valt deze pensioenverzekering ook onder de woekerpensioen compensatie?

  • Door The Voice

Ik heb in 2003 via een eenmalige inleg een pensioenverzekering afgesloten waarvan de uitbetaling in de 2003-2010 was. Valt deze pensioenverzekering ook onder de woekerpensioen compensatie?
Ik denk dat je daarvoor het beste bij je verzekeraar kan zijn. Er zijn nl. een aantal 'spelregels' waaraan een polis moet voldoen om onder de regeling te vallen.