Woonfraude wordt niet genoeg aangepakt door woningcorporaties

12aprilwoningcorporatie.jpg

Door capaciteitsproblemen bij woningcorporaties blijven zaken liggen en is het moeilijk om woonfraude goed aan te pakken. Tijdens corona werd er weinig gehandhaafd en dat gaf fraudeurs de vrije hand, blijkt uit een onderzoek van BNR. 

Woningcorporatie Woonbron geeft 'prioriteit aan overlastzaken, waardoor we minder toekomen aan woonfraudezaken.' Volgens hen is het specialistisch en tijdrovend werk. Een andere corporatie, Mitros, zegt ook de meldingen niet aan te kunnen. 

Minder vaak 'straatacties', waar waarschijnlijk woonfraude was

Wooncorporatievereniging Aedes zegt ook dat een deel van de corporaties met capaciteitsproblemen zit. Volgens een woordvoerder was het moeilijk om te handhaven omdat ze niet bij de mensen thuis konden controleren. 'We konden minder vaak straatacties ondernemen, oftewel onverwacht langsgaan op adressen waar wij woonfraude vermoeden', schrijft woningvereniging Rochdale.

De corporaties zijn van mening dat de officiële cijfers van woonfraude lager zijn dan de 'echte'. Vestia denkt hetzelfde. 'Doordat het steeds moeilijker wordt om aan een woning te komen, zal bijvoorbeeld onderhuur toenemen. De coronaperiode heeft er voor ons als corporatie ook niet aan bijgedragen om signalen van woonfraude op te sporen. Zo zijn onze medewerkers door het thuiswerken minder aanwezig geweest in de wijk en vonden er geen huisbezoeken plaats.'

Zwaardere criminaliteit, zoals wapens en drugs

Volgens woningcorporaties zijn bewoners ook bang om woonfraude te melden. Hieronder valt bijvoorbeeld illegale onderverhuur. Volgens Karin de Weijze, van vereniging Woonbron, doet zwaardere criminaliteit de ronde, zoals wapens en drugs die werden achtergelaten in de woningen. 'Corporatiewoningen zijn kennelijk aantrekkelijk voor criminele activiteiten.'

Aedes is van mening dat woonfraude door de woningcorporaties, gemeenten en politie moet worden opgepakt. Dat gebeurt op bepaalde plekken wel, maar op sommige niet. Bij Mitros, Utrecht, houdt de politie zich niet actief bezig met het opsporen van woonfraude, volgens de woordvoerder. Mitros wil het wel, 'want het gaat om criminaliteit'. 

Bron: BNR