Worden ziekenhuis- en verzekeraarstarieven openbaar?

Dat een staaroperatie bij het ene ziekenhuis goedkoper kan zijn dan bij het andere ziekenhuis is over het algemeen wel bekend. Maar dat diezelfde operatie in hetzelfde ziekenhuis bij de ene verzekeraar duurder kan zijn dan bij de andere verzekeraar weet níet iedereen.

Ziekenhuistarieven zijn nog steeds niet transparant. Een aantal zorgverzekeraars heeft ondertussen de prijzen wel openbaar gemaakt, maar er is ook een aantal dat dat nog niet heeft gedaan. Daardoor kun je als consument geen goede prijsvergelijking kan maken.

Half november worden de nieuwe zorgpremies bekendgemaakt. Waar de ene verzekeraar er een paar euro af haalt, komt er bij de volgende net weer iets bij. Over een heel jaar gezien tientjeswerk, dat wel de volle aandacht van de meeste consumenten heeft. Maar waar veel consumenten zich niet van bewust zijn, is een heel andere kostenpost in de zorg waar mensen soms veel meer mee kunnen besparen.

Deze kostenpost bestaat uit de ziekenhuisbehandelingen met een tarief tot 885 euro. Dit bedrag is gekozen omdat het gelijk ligt met het verplicht eigen risico van 385 euro plus het maximale vrijwillige eigen risico van 500 euro. De prijzen zijn per ziekenhuis, per verzekeraar verschillend en soms verschillen de tarieven zelfs per verzekeraar in hetzelfde ziekenhuis.

Gigantische verschillen tussen én binnen ziekenhuizen

Voormalig minister Schippers verzocht de verzekeraars in oktober 2016 om open te zijn over deze tarieven, zodat consumenten vooraf beter kunnen inzien wat de verwachte kosten kunnen zijn. Nu, een jaar later, hebben CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis (gedeeltelijk) gehoor gegeven aan deze oproep.

CZ maakte als eerste zorgverzekeraar de kosten van een aantal kleine ingrepen bekend. De verschillen per ziekenhuis bleken gigantisch. Een voorbeeld: je amandelen laten knippen in Rotterdam kost bijna 1200 euro, terwijl je in Nijmegen 450 euro minder betaalt en je in Delft klaar bent voor nog geen 300 euro. Een verschil van bijna 900 euro met Rotterdam. De vraag is dan of de duurdere behandeling dan ook beter is.

Maar zelfs binnen één ziekenhuis betaalt de ene patiënt meer voor dezelfde behandeling als een ander. Zo betaal je voor een behandeling van je amandelen in Lelystad nog geen 500 euro als je verzekerd bent bij FBTO, maar bijna 900 euro als je via Univé verzekerd bent.

'Het gaat allemaal veel te langzaam'

Het gaat de Consumentenbond allemaal veel te langzaam. Daarom heeft ze zelf een tool ontwikkeld en vraagt ze consumenten hun rekening op te sturen, zodat die tarieven per behandeling op de site kunnen worden gezet en vergeleken. Al duizenden mensen hebben inmiddels hun ziekenhuisrekening opgestuurd. Naast openheid over de prijzen wil de Consumentenbond ook transparantie over de kwaliteit van ziekenhuizen.

Uitleg van ONVZ

In de studio legt Jean-Paul van Haarlem, voorzitter van de Raad van Bestuur van ONVZ, uit waarom de zorgverzekeraar zijn prijzen niet openbaar maakt.