background branding

Zes maanden op de wachtlijst van de kinderopvang: personeelscrisis nog lang niet opgelost

23052022-kinderopvang.jpg

Personeelstekorten en lange wachtlijsten teisteren de kinderopvang. Locaties moeten sporadisch dicht wegens te veel zieken en laten ouders met de handen in het haar achter. De verwachting is dat er in de komende vijf jaar 32.000 medewerkers extra nodig zijn.

'Een permanente crisissituatie', noemt Emmeline Bijlsma van de Brancheorganisatie Kinderopvang de stand van zaken in haar sector. Vanwege de grote personeelstekorten kan de kinderopvang de vraag naar zijn diensten niet aan, en dat heeft grote gevolgen, schrijft Trouw. 'Overal waar jonge gezinnen wonen, bijvoorbeeld in groeikernen of nieuwbouwwijken, is het een probleem.'

We kijken er nu meer van op als organisaties zeggen dat ze géén groepen hoeven te sluiten.
Emmeline Bijlsma, Brancheorganisatie Kinderopvang

Met kerst kreeg Bijlsma's organisatie de eerste berichten dat er soms kinderopvanggroepen niet door kunnen gaan wegens een tekort aan personeel. Ze heeft geen exacte cijfers, maar ontvangt wel veel signalen uit de sector waardoor ze kan stellen dat het afzeggen van groepen bijna normaal is geworden. 'We kijken er nu meer van op als organisaties zeggen dat ze géén groepen hoeven te sluiten.'

Afgelopen april berekende de koepel 'Kinderopvang werkt!' dat er de komende vijf jaar 32.000 medewerkers extra nodig zijn om de grote vraag naar kinderopvang te vervullen. In 2031 zal dat aantal zijn gestegen naar 50.000.

Steeds meer aanmeldingen, vrees voor krapte in de zomer

'In de vakantie zal het nog veel moeilijker worden om de planning rond te krijgen,' zegt woordvoerder Marika Zijp van KidsFoundation. De organisatie met ruim 700 vestigingen en 65.000 opgevangen kinderen heeft nu al uitzendkrachten, zzp’ers en oud-collega’s nodig om de overlast te beperken. 'Zeker in de Randstad, waar de problemen het grootst zijn, vraag ik me af hoe het de komende maanden zal gaan.'

Gedurende de coronatijd werden veel kinderen van de kinderopvang gehaald. Ouders vreesden voor hun baan en snoeiden vast in de kosten, vertelt Anouk van Lange van kinderopvangorganisatie Kober. 'Intussen zijn de kinderen weer massaal aangemeld en lopen wachttijden op van enkele maanden tot een half jaar. Vooral op maandag, dinsdag en donderdag is het maar de vraag wanneer je terecht kunt.'

Einde van de crisis niet in zicht

De verwachting is dat de crisis nog wel even aanhoudt. Vestigingen worden volgens Emmeline Bijlsma wel geopend, maar blijven vervolgens dicht, omdat er geen personeel te krijgen is. 'We strijden met z’n allen om dezelfde mensen: in de jeugdzorg, onderwijs, verduurzaming.' En dan wil Den Haag de kinderopvang ook nog goedkoper maken. 'De vraag gaat stijgen. Als we meer kinderopvang willen, moeten we daar wel op voorbereid zijn.'

Het gelijktrekken van de schooltijden zou een oplossing kunnen vormen voor de grote vraag. Op woensdag en vrijdag zijn scholen vaak eerder uit. 'Als we dat kunnen veranderen, kan de vraag naar opvang beter gespreid worden.' Dat klinkt gemakkelijker dan het is. 'Dit zijn echt ingesleten patronen van mensen, dus tegen deze veranderingen komt wel verzet.'

Bron: Trouw