background branding

Zes tot tien gemeenten mogen experimenteren met legale staatswiet

legale-staatswiet-meer-gemeentes06072018.jpg

De coalitiepartijen zijn akkoord met een experiment met legale staatswiet in meer gemeenten dan aanvankelijk afgesproken. Zes tot tien gemeenten gaan proeven houden, zoals eerder gepland. Maar nog eens zes tot tien gemeenten vormen een controlegroep.

Bronnen in Den Haag bevestigen berichtgeving hierover door de Telegraaf. De uitbreiding lag politiek gevoelig. Coalitiepartners CDA en ChristenUnie vrezen sowieso dat het geëxperimenteer geleidelijk de praktijk wordt. Zij vinden dan ook dat het kabinet flink moet investeren in het voorkomen van drugsgebruik. D66 is in de coalitie de warmste pleitbezorger van de proef.

Wetenschappelijke basis

Onlangs had een commissie onder leiding van hoogleraar André Knottnerus geadviseerd het experiment met door de staat gekweekte cannabis in 'aanzienlijk meer' gemeenten te houden dan in het regeerakkoord staat. Een proef in hooguit tien gemeenten zou te klein zijn voor 'een voldoende representatief onderzoek'. Afgesproken is dat het experiment zo zal worden vormgegeven, dat het genoeg wetenschappelijke basis biedt om politieke besluiten op te kunnen baseren.

Volgens het akkoord wordt er geen maximum gesteld aan de hoeveelheid thc, de werkzame stof in cannabis. Deelnemende coffeeshops mogen daarnaast een grotere handelsvoorraad aanhouden dan het huidige maximum van 500 gram. Knottnerus had geadviseerd dit plafond zo te verhogen, dat een coffeeshop maximaal een keer per dag hoeft te worden bevoorraad.

Het experiment moet aantonen of wiet uit de criminaliteit kan worden gehaald, maar ook wat het gebruik van wiet voor de gezondheid betekent, aldus minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). 'We gaan met meerdere telers werken. En alleen in coffeeshops verkopen.' Volgens hem moet de proef wetenschappelijk verantwoord zijn, zonder in te druisen tegen internationale verdragen. De proef nog verder uitbreiden, was daardoor een onbegaanbare weg.

'Gereguleerde cannabisketen' landelijk invoeren

De proef duurt in principe vier jaar. Na evaluatie kan het experiment eventueel worden verlengd, maar dat besluit zal zijn aan het kabinet dat er tegen die tijd zit.

Knottnerus riep in zijn rapport de regering op erop in te zetten om bij een gunstig resultaat 'de gesloten, gereguleerde cannabisketen' landelijk in te voeren. Volgens de commissie zou het 'onethisch' zijn om verkooppunten die het illegale circuit vaarwel hebben gezegd, daarnaar terug te laten keren.

Ook wil het kabinet medicinale wiet beter onderzoeken.

Bron: ANP