Ziekteverzuim daalt bij energiebesparing

Veel energiebesparende maatregelen hebben een gunstig effect op het kantoorklimaat. Ze leiden niet alleen tot een lagere energierekening, maar ook tot een hogere arbeidsproductiviteit en een lager ziekteverzuim. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van SenterNovem, een agentschap van het ministerie van Economische Zaken.

Het slechte kantoorklimaat is voor overheid en bedrijfsleven een verborgen kostenpost van 5 miljard euro per jaar. In een goed kantoorklimaat verbetert de productiviteit gemiddeld met 10 tot 15 procent en daalt het ziekteverzuim. Volgens het onderzoek is een kwart van alle ziektemeldingen direct te wijten aan een pover kantoorklimaat.Gezondheid

Energiebesparende maatregelen hebben een gunstige invloed op de gezondheid. Wie bijvoorbeeld eens per halfjaar vuile filters vervangt in de apparaten voor de luchtbehandeling in de kantoren ziet niet alleen het energiegebruik dalen, maar ook het ziekteverzuim.

Tegelijkertijd neemt de arbeidsproductiviteit met 3 procent toe. Ook door simpelweg alle installaties voor verwarming, ventilatie en koeling goed af te stellen kan veel bepaard worden op zowel energie als ziekteverzuim.

Temperatuur

Isoleren van vloeren en optimaal gebruik van daglicht zijn ook maatregelen, waarmee werkgevers twee vliegen in een klap slaan. Als werknemers zelf de mogelijkheid hebben de temperatuur in hun werkkamer te be