Zilveren Kruis smeert verstandelijk beperkten wurgcontract aan

zilverenkruis-780_1_.jpg

Het Zilveren Kruis Zorgkantoor heeft pgb-budgethouders die onder haar verantwoordelijkheid vallen gevraagd een juridische verklaring te ondertekenen waarin zij afstand doen van het recht een klacht-, bezwaar- of beroepsprocedure bij de rechter te starten jegens het Zorgkantoor.

Dat blijkt uit een brief in handen van Radar, die de problematiek omtrent de pgb’s al eerder aan de kaak stelde. In de brief staat tevens dat de cliënten de lopende procedures dienen te beëindigen en zelf moeten betalen. Bovendien erkent de cliënt door het ondertekenen van de verklaring verantwoordelijk te zijn voor de torenhoge schuld. Cliënten worden tot slot verplicht de getroffen regeling geheim te houden.

De brief met dit voorstel heeft het Zorgkantoor vorige week rechtstreeks verzonden aan de veelal verstandelijk beperkte en/of kwetsbare cliënten, die eerder aanslagen ontvingen van tienduizenden euro's omdat hun zorgverlener mogelijk fraude heeft gepleegd. Volgens het Zilveren Kruis Zorgkantoor zelf gaat het in hun geval om in totaal 185 klanten, verdeeld over vijf instellingen.

Tekenen of vordering zelf betalen

Het Zorgkantoor stelt in de brief dat indien de cliënt niet meewerkt, en dus niet ondertekent, de cliënt de vordering zelf zal moeten betalen. In dat geval kan het Zorgkantoor volgens de brief niet vaststellen of de cliënt zelf geen rol heeft gehad in de fraude. Het Zorgkantoor doet geen harde toezegging dat, indien de fraude door de zorgverlener wordt aangetoond, de vordering van tafel verdwijnt. Ook is volstrekt onduidelijk wat er gebeurt in het waarschijnlijke geval dat de fraude helemaal niet kan worden aangetoond. De cliënt heeft dan al eenzijdig getekend en schuld bekend en kan geen  bezwaarprocedure meer starten.

'Volstrekt verkeerde voorstelling van zaken'

Diverse advocaten die de pgb-cliënten bijstaan in hun strijd tegen de hoge vorderingen zijn woedend. Zij concluderen dat met de brief wordt gesuggereerd dat het ondertekenen van de verklaring een onderdeel is van het onderzoek naar fraude, maar noemen dit een volstrekt verkeerde voorstelling van zaken. Zij wijzen erop dat het Zorgkantoor onder het mom van een fraudeonderzoek verstandelijk beperkte cliënten buiten hun advocaat om probeert te bewegen tot het beëindigen van alle lopende procedures en het volledig en onvoorwaardelijk erkennen van de vordering en hun schuld.

Tweede Kamerlid voor het CDA Mona Keijzer noemt de gang van zaken 'machtsmisbruik en onwettig'. Ook andere Kamerleden hebben reeds aangekondigd vragen te zullen stellen.

Bron: Radar