Zorgakkoord: Wat houden de hervormingen in?

De hervormingen in de zorg gaan door: woensdagavond zijn de verschillende politieke partijen tot een akkoord gekomen. Wat houden deze hervormingen in?

De veranderingen hebben betrekking op de langdurige zorg. Hieronder vallen ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. De verantwoordelijkheid voor de zorg voor deze groepen, wordt volgens het vers gesloten akkoord per 1 januari 2015 overgeheveld naar de gemeenten.

Onderdeel van de plannen is dat hulpbehoevenden langer thuis blijven wonen, en voor zorgtaken meer leunen op familieleden en de omgeving. Hierdoor kan een gedeelte van de verzorgingstehuizen de deuren sluiten. Dit levert een besparing in de zorgkosten op. Wel verzwaart dit de druk op huisartsen en thuiszorghulpen: zij nemen de verantwoordelijkheid over de zorgtaken van de verpleegtehuizen over. Daarbij vrezen sommigen dat de tehuizen straks weer hard nodig zijn, omdat er steeds meer ouderen komen.Geen beperking keuzevrijheid

Ook de keuzevrijheid is punt van kritiek geweest: kan iedereen straks nog wel zelf beslissen welk zorgpakket en welke verzekering ze willen afsluiten? Premier Rutte heeft gisteren benadrukt dat aan de keuzevrijheid niet wordt getornd en dat het ook nooit de bedoeling is geweest om daar wat aan te veranderen.

Bekijk voor een uitleg over de hervormingen ook de getekende ‘explanimation’ van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

Bron: ANP