Zorgen bij oppositie om 'vernietigend' onderwijsrapport

basisschool-11-04-2018-780.jpg

De Tweede Kamer is bezorgd over het harde oordeel van de inspectie over het basis- en voortgezet onderwijs. Regeringspartij D66 spreekt van een 'zorgelijke' ontwikkeling. De oppositie vindt het 'tijd om wakker te worden'.

D66-Kamerlid Paul van Meenen zoekt de oplossing voor de al decennia verslechterende onderwijsprestaties vooral in het 'teruggeven van het onderwijs aan de leraar'. Hij vindt dat ,,de politiek zich te veel heeft bemoeid met de verkeerde dingen''. Coalitiepartner VVD geeft de schuld vooral aan 'de zesjescultuur' die op scholen zou heersen. Kamerlid Rudmer Heerema stoort zich eraan dat scholen niet alles halen uit leerlingen die meer in hun mars hebben.

Het CDA spreekt van 'een bekend, maar serieus probleem', maar denkt niet dat meer geld soelaas biedt. CDA en D66 wijzen er beide op dat het kabinet al extra geld aan onderwijs besteedt.

'Vernietigende conclusies'

De oppositie denkt daar anders over. SP'er Peter Kwint spreekt van 'vernietigende conclusies' van de Inspectie voor het Onderwijs. Hij constateert 'steeds minder gelijke kansen tussen kinderen uit arme en rijke gezinnen en een lakse overheid die het onderwijs steeds verder weg laat zakken'. GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld vindt het tijd om 'flink te investeren in minder werkdruk, kleinere klassen en een betere beloning'.

PVV-Kamerlid Harm Beertema 'waarschuwt al jaren' en ziet zijn gelijk bevestigd. 'Het medicijn is: rust, regelmaat, structuur, lezen, cijferen, oefenen, oefenen en toetsen.' Hij hekelt vooral regeringspartij D66, die deze zaken zou laten versloffen, 'maar wel 21st-century-skills en andere modieuze onzin' zou voorstaan. Ook de onderwijsbestuurders moeten het bij Beertema ontgelden.

De zogeheten Staat van het Onderwijs stemt ook Kirsten van den Hul (PvdA) somber. 'Niveau daalt, segregatie groeit, maatschappelijke opdracht onder druk', twittert ze. 'Tijd voor minder vrijblijvendheid en meer zorg voor kwaliteit.'

Bron: ANP