background branding

Zorgkosten weer gestegen

zorg_1807_780.jpg

Uit een analyse van jaarverslagen van 79 ziekenhuizen is gebleken dat de zorgkosten per patiënt in 2015 weer verder zijn gestegen. Oorzaken zijn ondere anderen duurdere medicijnen en een toename van specialistische zorg.

De kosten per patiënt zijn in 2015, net als voorgaande jaren, harder gestegen dan de bedrijfsopbrengsten van ziekenhuizen. De patiëntgebonden kosten namen in 2015 toe met 5,8 procent (4,9 miljard euro). In 2014 namen deze kosten nog toe met 4,8 procent.

38 procent aan medicijnen

'Uit onze cijfers blijkt dat bijna 38 procent van de patiëntgebonden kosten bij ziekenhuizen wordt besteed aan medicijnen', stelt IntraKoop-directeur Frank Kaptein. Volgens hem steeg vooral het gebruik van dure geneesmiddelen. Ook verstrekken de ziekenhuizen nu de medicijnen die voorheen werden vergoed vanuit het zogenoemde geneesmiddelenvergoedingssysteem.

Ondanks stijging van de zorgkosten en bedrijfslasten presteerden de betrokken ziekenhuizen in 2015 financieel wel veel beter. Samen boekten de ziekenhuizen een nettoresultaat van 541 miljoen euro. Dat is bijna 100 miljoen meer dan in 2014.

Uit het onderzoek blijkt verder dat het aantal ziekenhuisopnamen in 2015 is afgenomen met 1,5 procent naar 1,6 miljoen opnamen. Het aantal poliklinische behandelingen met 4,8 procent afgenomen.

Bron: ANP