Zorgpremie DSW bekend, stijgt meer dan waar kabinet op rekende

DSW22-9-2020.jpg

Zorgverzekeraar DSW verhoogt de premie van de basisverzekering naar 124, 50 euro per maand, een stijging van 6,50 euro. De stijging wordt veroorzaakt door de groei van de zorgkosten en doordat DSW dit jaar geen ruimte meer heeft om reserves in te zetten om de premiestijging te beperken.
DSW houdt het eigen risico op 375 euro, 10 euro lager dan wettelijk is bepaald.

Volgens de verzekeraar, die traditioneel de eerste is die de nieuwe premie bekendmaakt, nemen de zorgkosten toe door hogere lonen en prijzen in de zorg en een toenemend gebruik van dure, vaak innovatieve, specialistische geneesmiddelen.

Dit verklaart 4,50 euro van de premiestijging. De overige 2 euro hebben ermee te maken dat DSW niet meer kan interen op de reserves.

'Positievere verwachtingen in verkiezingstijd'

De premiestijging ligt hoger dan het kabinet met Prinsjesdag aankondigde. Daar werd melding gemaakt van een stijging van ruim 5 euro per maand.

'Voorafgaand aan verkiezingstijd wordt steevast een optimistischer verwachting geuit dan in de jaren na de verkiezingen', zegt topman Aad de Groot daarover in De Telegraaf.

'Zorgkosten zullen fors stijgen'

De Groot verwacht dat de zorgkosten in Nederland volgend jaar fors gaan stijgen. Maar de rekening daarvoor mag niet alleen worden afgewenteld op verzekerden, zegt hij tegen de krant.

'Indien de zorgkosten komend jaar inderdaad héél veel hoger zijn, vinden wij niet dat de rekening alleen op het bordje van premiebetalers mag belanden', zegt De Groot. 'De overheid zou dat dan op een andere manier moeten oplossen, bijvoorbeeld via belastingen.'

'Coronagerelateerde kosten gecompenseerd'

Volgens de DSW-topman vallen de totale zorgkosten dit jaar nog niet hoger uit, omdat de coronagerelateerde kosten grotendeels werden gecompenseerd door lagere kosten voor de afgeschaalde reguliere zorg.

'Daardoor waren de financiële consequenties minimaal. We weten nog niet hoe dit effect in de laatste maanden van het jaar gaat doorzetten en al helemaal niet wat er in 2021 gaat gebeuren', aldus De Groot.

Bron: ANP