'Zorgverzekeraar informeert consument niet tijdig over vergoedingen'

zprgverze.jpg

'Zorgverzekeraars zijn er weer niet in geslaagd om op tijd bekend te maken welke zorg ze wel en niet volledig vergoeden in het komende jaar. De keuze voor een passende zorgverzekering wordt zo bemoeilijkt.'

Dat zegt de Consumentenbond. De organisatie wil daarom dat de opzeggings- en aanmeldingstermijnen voor de verzekeringen dit jaar worden verlengd. 'Zes weken is de minimale overstaptijd, maar zoals het nu steeds gaat, blijft voor een geïnformeerde keuze nog maar een week of zelfs nog korter over,' aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond.

Contractering eind november afgerond

Ook moet de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) regelen dat verzekeraars en zorgaanbieders de contractering voortaan medio november hebben afgerond, stelt de bond. 'Omdat iedere wijziging bij een verzekeraar voor alle verzekerden die al een keus gemaakt hebben consequenties kan hebben, willen wij dat de contractering medio november daadwerkelijk is afgerond', zegt Combée. De organisatie onderzoekt of er juridische stappen kunnen en moeten worden gezet.

Bron: ANP