Zorgverzekeraars schenden regels zorginkoop

zorgverzekeraars-04-07-2019.jpg

De zorgverzekeraars VGZ, CZ en DSW hebben regels voor het inkopen van zorg aan hun laars gelapt. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft ze een officiële waarschuwing gegeven en zegt harder te gaan optreden. Dat houdt in dat bij een volgende overtreding een boete volgt.

Volgens de toezichthouder hebben de verzekeraars wijzigingen in het zorginkoopproces niet tijdig en niet op de juiste manier bekendgemaakt. Dat kan nadelig zijn voor consumenten. De NZa heeft nu meerdere malen vastgesteld dat verschillende verzekeraars de regeling transparantie zorginkoopproces overtreden.

De overtredingen kwamen aan het licht door meldingen en handhavingsverzoeken die bij de NZa binnenkwamen.

Bron: ANP