Zwemonderwijs Nederland onder de maat - Reactie minister van Langdurige Zorg en Sport

13032022 ministerie van Volksgezondheid.jpeg

Conny Helder, minister van Langdurige Zorg en Sport, heeft gereageerd op de uitzending van maandag 14 maart 2022 over zwemonderwijs in Nederland.
 

'Ik kan me goed voorstellen alle ouders voor hun kind goede zwemles willen. Een zwemdiploma is in ons land van groot belang. Allereerst voor ieders veiligheid – immers, water is altijd dichtbij. Maar belangrijker nog: een zwemdiploma is een voorwaarde voor een leven lang plezierig bewegen in en om het water.

In Nederland mag iedereen zwemles aanbieden en zwemdiploma’s uitgeven. Daardoor kunnen ouders in Nederland op veel plekken terecht om hun kind zwemles te laten volgen. Hierbij valt te denken aan zwembaden, particuliere zwemscholen en zwemverenigingen.

Hoewel de kwaliteit op het zwemonderwijs in Nederland niet bij wet is geregeld is kent ons land wel de nationale norm zwemveiligheid. Voor ouders is het dankzij deze norm mogelijk om zwemlesaanbieders te selecteren op kwaliteit. Zwemlesaanbieders kunnen een licentie aanvragen bij de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ). Met zo’n licentie mag een zwemlesaanbieder het Nationaal Zwemdiploma uitgeven dat voldoet aan de nationale norm zwemveiligheid. De NRZ toetst op kwaliteit van de zwemles en de zwemonderwijzers bij licentiehouders door middel van toetsen en locatiebezoeken. Voor een licentie wordt verstrekt vindt zo’n toets al plaats.

Op dit moment zijn 643 zwemlesaanbieders met licentie eenvoudig vindbaar via de website van de NRZ. Hoewel steeds meer ouders bekend zijn met de norm zwemveiligheid blijkt uit onderzoek van de NRZ echter dat één op de drie ouders nog nooit van de nationale norm zwemveiligheid heeft gehoord. Hier is dus nog veel te winnen en meer aandacht hiervoor is dan ook heel belangrijk.

Het ministerie van VWS financiert volledig het Nationaal Plan Zwemveiligheid 2021-2024 van de NRZ met 1,2 miljoen euro. Onder andere de KNZB, Vereniging Sport en Gemeenten en de Reddingsbrigade werken hierin samen om zwemmen te bevorderen en zo verdrinkingsongevallen te verminderen. Daarnaast kijk ik samen met de NRZ naar mogelijkheden om de kwaliteit van het zwemonderwijs in de toekomst te garanderen. Verschillende mogelijkheden op het gebied van regulering worden in deze samenwerking meegenomen. Later dit jaar verwacht ik de eerste uitkomsten over deze mogelijkheden. Met voortgangsbrieven informeer ik de Tweede Kamer hierover.'