Gaatjes in je kleding? Zo voorkom en bestrijd je motten in huis

Gaatjes in je kleding? Zo voorkom en bestrijd je motten in huis

Als je een mot in je huis ziet vliegen is de kans groot dat de vlinder eitjes heeft gelegd en dat de larven gaatjes in je kleding hebben gemaakt. Maar welke verschillende motten zijn er? Hoe bestrijd je ze? En hoe kun je motten in je huis voorkomen? Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) legt uit hoe je 'mot met motten' kunt oplossen.

​Motten zijn nachtvlinders. Ze komen pas tevoorschijn als de schemering valt. In de nacht gaan ze op zoek naar voedsel en leggen ze eitjes.

Wat kunnen mottenlarven aantasten of beschadigen in huis?

Het is ten eerste goed om te weten dat niet motten, maar hun larven schade kunnen aanbrengen. Kleren- en pelsmotten zijn de meest voorkomende motten in huis. De larven van deze motten tasten dierlijke producten aan, waaronder: tapijten, bont, meubelbekleding, wollen stoffen, veren, zijde en isolatiematerialen waarin dierlijke producten (zoals koeien- en paardenhaar) zijn verwerkt. De aantasting komt voor op donkere plekken, zoals dozen met oude kleding, maar ook in kasten en stoelvullingen. Daarnaast kunnen ook vloerkleden in weinig gebruikte ruimtes worden beschadigd.

Een andere mot die vaak voorkomt is de bruine huismot. Het KAD meldt dat de larven van bruine huismotten schade kunnen aanrichten aan (enigszins vochtige) vloerbedekking, wollen kleden, vullingen van matrassen en stoelen, gedroogde planten, graanproducten en linnen boekbanden. Bruine huismotten kunnen overigens ook aangrenzende houten voorwerpen beschadigen, zoals plinten en meubels.

De larven van de vruchtmot kunnen schade aanrichten door materiaalverlies. De producten worden daarnaast verontreinigd met uitwerpselen en dode motten. Ook kan het voorkomen dat het product gaat schimmelen. Dit geldt tevens voor voorraadmotten. Deze insecten kunnen uit een vergeten pak meel, honden- of kattenbrokken tevoorschijn komen.

Hoe kun je motten in je huis voorkomen?

Kleren- en pelsmotten kun je voorkomen door:

 • Kleding goed gewassen op te bergen. Bij voorkeur in dichte zakken, kisten of kasten.
 • Kleding regelmatig te luchten.
 • Vogelnesten te verwijderen. De larven van motten uit deze nesten kunnen op zolders op zoek gaan naar producten van dierlijk materiaal.

Bruine huismotten kun je voorkomen door:

 • Hoge luchtvochtigheid weg te nemen. 'Houd dergelijke ruimtes zo droog mogelijk door ’s zomers bij zonnig weer veel te ventileren en ’s winters droog te stoken.'
 • Vochtig geworden materialen op te ruimen. 
 • Oude voorraden te verwijderen.

Vrucht- en voorraadmotten kun je voorkomen door:

 • Voedingsmiddelen zo goed mogelijk te bewaren in goed afsluitbare bussen.                      
 • Een goede hygiëne aan te houden; voorkom dat gemorste voorraden blijven liggen.              
 • Een regelmatige controle van de producten bij langdurige opslag, zeker in verwarmde ruimtes en tijdens de zomer. Geadviseerd wordt om de temperatuur in opslagruimten lager dan 13 graden Celsius te houden, dan kan de vruchtmot zich namelijk niet ontwikkelen.                                                                                                              
 • Nieuwe voorraden bij binnenkomst direct te controleren op aanwezigheid van motten.                                            
 • Leeggekomen ruimtes direct schoon te maken. 'In dergelijke ruimtes kunnen nog verschillende stadia van de vruchtmot aanwezig zijn in voedselresten die zijn achtergebleven, onder andere tussen naden en kieren en in dubbele wanden.'

Hoe kun je motten in je huis bestrijden?

Bruine huismot

De bruine huismot kun je bestrijden door een voor dat doel toegelaten bestrijdingsmiddel te gebruiken. Het KAD adviseert: 'Behandel alle plaatsen waar de larven worden aangetroffen, zoals onder de randen van vloerbedekking, achter plinten en in naden en kieren van (de onderzijde van) houten wandmeubels. Wees alert op plinten die de onderzijde van een meubelstuk afschermen; daar vindt verpopping van larven vaak plaats.'

Tijdens de behandeling en twee uur daarna moet de ruimte goed worden geventileerd. Pas daarna mogen mens en dier de behandelde ruimte weer betreden. Let op: behandel kleding niet met een bestrijdingsmiddel. 'Het middel mag onder geen voorwaarde met voedsel en speelgoed in aanraking komen', aldus het KAD.

Kledingmot

De kledingmot kun je bestrijden door de bron te zoekene n op te ruimen. Je dient de vervolgens kleding te wassen (tenminste dertig minuten bij 60 graden Celsius). Je kunt aangetaste materialen ook voor de periode van ongeveer twee weken in een vrieskist plaatsen. 'Alle stadia van de motten worden gedood bij een temperatuur van -20 graden Celsius.' Ten slotte kun je ruimtes, kasten en randen van vloerkleden met larven onder handen nemen met een spuitbus, met een residueel werkend middel tegen kruipende insecten. 'Het middel mag onder geen voorwaarde met voedsel en speelgoed in aanraking komen.'

Vrucht- en voorraadmotten

Vrucht- en voorraadmotten kun je bestrijden door de ontwikkelingsbron op te sporen en zorgvuldig schoon te maken. Aangetaste voorraden moeten worden vernietigd. 

De larven kun je vervolgens doden door de betreffende levensmiddelen te koelen of verhitten. 'Een temperatuur van -12 graden Celsius gedurende vijf dagen is dodelijk voor de eitjes en de larven. De temperatuur moet gedurende die vijf dagen ook in het binnenste van het product bereikt worden. Bij verhitting tot een temperatuur van 60 graden Celsius gedurende 30 minuten, worden alle stadia van de vruchtmot eveneens gedood. Ook hierbij geldt dat deze temperatuur in het binnenste van het product bereikt moet worden.'

Werkzame stoffen bestrijdingsmiddelen

Als je een werkzame stof van een bestrijdingsmiddel wilt checken, kun je de bestrijdingsmiddelendatabank van het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden raadplegen.

Nog steeds last van motten?

Als je ondanks de eerdergenoemde tips nog steeds last hebt van motten, kun je contact opnemen met het KAD. Bij overlast en schade op grote schaal, adviseert het kenniscentrum om een professioneel bestrijdingsbedrijf in te schakelen. 'Verifieer of medewerkers in het bezit zijn van een geldig bewijs van vakbekwaamheid (Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen)', aldus de organisatie.

Meer over:

Ook interessant