Hypotheek afsluiten met een studieschuld, kan dat?

Hypotheek afsluiten met een studieschuld, kan dat?

De gemiddelde studieschuld lag in 2017 op 13.621 euro per student en sinds de invoering van het leenstelsel is het percentage studenten dat leent toegenomen. Maar een studieschuld kan consequenties hebben als je een hypotheek wil afsluiten voor het kopen van een huis. Het bedrag dat je dan kunt lenen, kan tienduizenden euro's lager uitvallen.

Als je een hypotheek wil afsluiten, wordt er gekeken naar wat je inkomsten zijn, hoeveel eigen vermogen je hebt, en hoeveel en wat voor schulden openstaan. De studieschuld wordt dus óók bekeken.

Studieschuld wel of niet vermelden?

De studieschuld wordt niet, zoals consumptieve schulden, bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) geregistreerd. De hypotheekverstrekker weet dus niet of er een studieschuld openstaat. Je bent wettelijk verplicht de studieschuld zelf te melden.

Minder hypotheek door schulden

Voorbeeld:

Heb je bijvoorbeeld geleend in het oude stelsel en een studieschuld van €15.000 dan betaal je €112,50 per maand terug aan Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Er wordt ongeveer €31.000 ingehouden van de maximale hypotheek.

Studieschuld deels of bijna afgelost

Hypotheekverstrekkers kijken in eerste instantie alleen naar de volledige studieschuld en kijken niet naar wat al is afgelost. Alleen als je maandelijks extra aflost, kan je een herberekening van de maandlast aanvragen bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het is mogelijk dat het maximale bedrag van de hypotheek dan wordt verhoogd, maar dit hoeft niet. Hypotheekverstrekkers zijn niet verplicht om rekening te houden met aflossingen.

Is de studieschuld bijna afgelost, dan ook kan de hypotheekverstrekker er rekening mee houden dat de maandlasten omlaag gaan. Dat is niet verplicht. Het is verstandig dit te bespreken met de hypotheekverstrekker.

Eerlijk zijn over studieschuld loont

Ben je eerlijk geweest over je studieschuld, én heb je een hypotheek genomen met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? Dan kan dit lonen als je de hypotheeklasten niet meer kan betalen en je je huis moet verkopen. Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) kan een eventuele restschuld kwijtschelden, mits je aan de voorwaarden voldoet. Eén van deze voorwaarden is dat je eerlijk bent geweest met het aanvragen van de hypotheek, zodat jou niet aangerekend kan worden dat je problemen met het afbetalen. Heb je je studieschuld verzwegen, dan wordt de restschuld niet kwijtgescholden.

Bron: DUO / NIBUD

Ook interessant