1 op 5 vitamine B6-gebruikers ondervindt gezondheidsklachten

1 op 5 vitamine B6-gebruikers ondervindt gezondheidsklachten

Bijna één op de vijf (18%) van de gebruikers van vitamine B6-supplementen zegt na gebruik gezondheidsklachten ondervonden te hebben, dat blijkt uit een onderzoek onder het Radar Testpanel.

Bekijk de uitzending van Radar over dit onderwerp.

Radar heeft onderzoek gedaan onder haar testpanel naar de gevolgen die het slikken van vitamine B6 kan hebben. Uit de enquête blijkt verder dat één op de drie mensen met deze klachten dermate veel hinder ondervonden dat zij naar de huisarts zijn gestapt. Bij 14 procent van die groep is een te hoog vitamine B6-niveau in het bloed geconstateerd. Uiteindelijk heeft 4 procent (26 mensen) blijvende schade opgelopen door het teveel aan vitamine B6. Nog eens 65 procent weet niet of de schade bij hen blijvend zal zijn.

Neurologische schade

Een te hoge dosering vitamine B6 kan mogelijk leiden tot klachten aan het zenuwstelsel, zoals tintelingen en gevoelloosheid. Vaak komen deze zenuwpijnen voor in handen en voeten, maar ook elders in het lichaam kan het zenuwstelsel hierdoor aangetast worden. Tintelingen in de handen wordt met 40 procent het vaakst genoemd, 30 procent heeft (ook) tintelingen in de voeten. 35 procent meldt pijn aan de handen en/of voeten. Bijna een kwart (24%) heeft last van zenuwpijn.

Lareb

Bijwerkingencentrum Lareb ziet in de afgelopen tijd een flinke toename in het aantal meldingen van klachten omtrent vitamine B6. Lareb trekt daarom in Radar aan de bel en dringt er bij het ministerie van Volksgezondheid op aan om maatregelen te nemen. Vitamine B6 is vrij verkrijgbaar in hoeveelheden tot 100mg per pil, terwijl 25 mg maximaal per dag aanbevolen is. Toch zijn er nog geen regels gesteld aan de verkoop van vitamine B6.

Over dit onderzoek

Aan het onderzoek deden 39.099 leden van het Radar Testpanel mee. Bijna de helft van ruim 39.000 Testpanelrespondenten gebruikt op regelmatige basis vitaminesupplementen, waarvan 36 procent dagelijks. De helft van de regelmatige vitamineslikkers slikt vitamine B6. Het onderzoek vond plaats tussen 5 en 10 augustus 2016.

Ook interessant