toggle menu

ABP: 'Einddatum Anw-uitzonderingsregeling vervalt'

ABP: 'Einddatum Anw-uitzonderingsregeling vervalt'

Pensioenfonds ABP komt terug op het schrappen van de ANW-compensatie. In 2018 ontstond hier veel commotie over. ABP laat vandaag in een persbericht weten ook de compensatieregeling met de einddatum van 1 mei 2023 van de Anw-uitzonderingsregeling los te laten. 
 

Radar besteedde begin 2018 aandacht aan het afschaffen van de Anw-compensatie. ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, veranderde in 2018 hun pensioenregeling en schrapte de Anw-compensatie. 

Wat is Anw-compensatie?

Indien een ABP-deelnemer overlijdt, heeft zijn of haar partner mogelijk recht op een wettelijke uitkering van de overheid: de Algemene nabestaandenwet (Anw). Krijgt je partner geen of maar een gedeeltelijke Anw-uitkering van de overheid, dan vulde ABP het nabestaandenpensioen tot 1 februari 2018 aan. Dit heet de Anw-compensatie. Maar wie overleed na 31 januari 2018 kon fluiten naar deze Anw-compensatie van ABP.

Veel onrust onder ABP-deelnemers

Het schrappen van deze Anw-compensatie zorgde voor veel onrust onder ABP-deelnemers. Mensen met een inmiddels zieke partner maakte zich grote zorgen over hun pensioen. Door alle publiciteit kwam ABP vervolgens met een compensatieregeling. Voor de deelnemers die al vóór 1 mei 2018 (ongeneeslijk) ziek waren of zich om een andere reden niet individueel of via de werkgever konden verzekeren, heeft ABP toen een uitzonderingsregeling getroffen. Het pensioenfonds schrijft vandaag in het persbericht: 'Met die uitzonderingsregeling heeft ABP deelnemers in deze moeilijke situatie willen ontzorgen met een financieel vangnet.

Ook na 2023 recht op Anw-compensatie

Nu laat ABP weten dat na een evaluatie - en na alle kritiek van betrokken deelnemers - de regeling alsnog wordt aangepast en teruggedraaid. 'Deelnemers hadden grote moeite met de gehanteerde einddatum van 1 mei 2023. Daardoor zou bij overlijden ná deze datum geen recht meer zijn op een aanvullende uitkering. Door het loslaten van deze einddatum behouden partners recht op Anw-compensatie bij overlijden na 1 mei 2023. Hiervoor moet wel worden voldaan aan de voorwaarden die golden voor de reguliere Anw-compensatie', schrijft ABP. Deelnemers die dit aangaat, worden vóór 1 juli 2020 persoonlijk geïnformeerd door ABP. Via deze link kun je meer informatie over de Anw-uitzonderingsregeling vinden. 

Ook interessant