toggle menu

'Kabinet schrapt loonmaatregel arbeidsgehandicapten'

'Kabinet schrapt loonmaatregel arbeidsgehandicapten'

Het plan om arbeidsgehandicapten minder te betalen dan het minimumloon is van tafel. Het kabinet is tot de conclusie gekomen dat het plan te complex is om uit te voeren. Haagse bronnen bevestigen berichtgeving hierover door de NOS.

De maatregel stond in het regeerakkoord. Het idee erachter was dat werkgevers meer arbeidsgehandicapten in dienst zouden kunnen nemen. De maatregel zou bovendien een besparing van 500 miljoen euro opleveren.

'Fatsoen heeft gewonnen'

Het plan maakte veel kritiek los. Arbeidsgehandicapten voelden zich gediscrimineerd. De regeringspartijen D66 en ChristenUnie hadden grote moeite met het plan.

Verantwoordelijk staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) komt snel met een nieuw plan dat het eenvoudiger moet maken om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen.

'Fatsoen heeft gewonnen. Heel goed nieuws', zegt CNV-voorzitter Maurice van Limmen in een reactie. Ook mensen met een arbeidsbeperking moeten als volwaardig werknemer aan de slag kunnen, aldus de vakbondsman.

PvdA, SP en CDA opgelucht

In de Tweede Kamer klinken eveneens opgeluchte reacties. 'Loondiscriminatie van tafel!', twittert PvdA'er Gijs van Dijk tevreden. 'Een schaamteloos plan zonder enig draagvlak, heel verstandig om het van tafel te halen', vindt Kamerlid Jasper van Dijk van de SP.

Ook de jongerenorganisatie van het CDA is blij. 'Het idee om mensen met een arbeidsbeperking onder het minimumloon te betalen was niet alleen in strijd met mensenrechtenverdragen, het is ook gewoon onmenselijk', aldus voorzitter Lotte Schipper. Volgens ChristenUnie-senator Peter Ester stond het plan 'haaks op een inclusieve samenleving'.

Belangenorganisaties willen snel met de staatssecretaris aan tafel

Nu het plan om arbeidsgehandicapten minder te betalen dan het minimumloon van tafel is, wil een brede coalitie van maatschappelijke organisaties snel overleg met de staatssecretaris.

FNV, LCR, Wij Staan Op!, Cedris, CNV, VCP en Ieder(in) willen snel met Van Ark aan tafel. 'Wij willen een regeling die uitgaat van volwaardig werknemerschap, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen werknemers met en zonder beperking. Wij willen praten over echte oplossingen die mensen met een arbeidsbeperking aan volwaardig werk helpen. Met een paar eenvoudige aanpassingen kan de huidige loonkostensubsidieregeling voldoen aan de behoeften van werkgevers en werknemers. We zien de uitnodiging van de staatssecretaris daarom graag snel tegemoet.'

Update 23:30 uur: Geen draagvlak voor verandering

Het voorstel stuitte niet alleen op veel kritiek vanuit de samenleving, maar bleek bij nader inzien lang niet zo eenvoudig uit te voeren als het kabinet dacht.

'Daarmee constateer ik dat er geen draagvlak is voor deze verandering', schrijft staatssecretaris Van Ark. Zij hoopt in december met nieuwe voorstellen te komen en rekent daarbij op inbreng van alle betrokken partijen. 'In de vele gesprekken die ik de afgelopen maanden gevoerd heb, is mij gebleken dat iedereen achter het doel staat om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen.'

Ruim de helft van de mensen met een arbeidsbeperking zit nu thuis. Van Ark wijt dat onder meer aan complexe regels rond de loonkostensubsidie voor werkgevers. Voor gehandicapten zelf geldt dat bijvoorbeeld werken in deeltijd vaak niet loont, omdat het loon verrekend wordt met de uitkering. Ook dat moet veranderen, vindt zij.

Bron: ANP

Ook interessant