toggle menu

Reactie gastouderbureau Roodkapje (Achtergrond)

Het initiatief om de tarieven van gastouderbureau's aan de kaak te stellen is prima, daar hebben wij geen moeite mee. Waar we wel moeite mee hebben, is uw manier van journalistiek bedrijven. Stiekem bij ons komen filmen en dan stukjes daaruit pikken die u niet bevallen en deze op TV laten zien, zonder ons van te voren te informeren, te bevragen en de kans te geven weerwoord te leveren, noem ik een goed journalist onwaardig. Dat is geen objectieve journalistiek, dat is stemmingmakerij.

Dag meelopen

U had gewoon contact kunnen opnemen en dan hadden wij u precies kunnen vertellen wat u wilde horen. Sterker nog, u zou een dag kunnen meelopen met een consulent en ook hier op kantoor eens kijken wat er allemaal gebeurt en dan uw oordeel vormen.

Maar goed, u laat zien wat de tijdsbesteding is voor een consulent voor het begeleiden van een gastouder. Dat is 3 uur, zo houden wij de consulent voor. U koppelt deze tijdsbesteding van 3 uur aan de bureaukosten die wij in rekening brengen en u stelt deze voor het gemak vast op 100 euro per maand.

Onze opmerkingen hierover:

1. U was een half uur te laat, daardoor hebt u de inleiding gemist en hetgeen direct vooraf ging aan het sheetje. Er is verteld dat een consulent aan klantenbinding en klantenwerving moet doen (flyeren en anderszins reclame maken), dat hij moet opdraven als er problemen zijn, als er mutaties zijn in de opvanguren, als de risico-analyse aanleiding geeft tot aanpassingen in de woning, als er kinderen geboren worden of als er gastouders overlijden. En dat de minimale tijdsbesteding voor een consulent dan inderdaad 3 uur is, maar dan moet er niks tussenkomen. Het is evident dat je er niet bent met de minimaal verplichte werkzaamheden als je je vak goed wilt uitoefenen.

2. De werkzaamheden die de consulent doet, is maar een deel van de werkzaamheden die Roodkapje voor de gastouder verricht, het meeste werk gebeurt achter de schermen:

  • Wij zitten met 14 personen op kantoor om de administratieve handelingen te verrichten, die nodig zijn. Dat is niet alleen het registreren en controleren van de gegevens ten behoeve van de GGD en gemeente (verklaringen omtrent het gedrag, risico-inventarisaties, ongevallenprotocollen, kindermishandelingprotocollen en notulen van evaluatie-gesprekken.
  • We verzorgen ook de aanvragen toeslag kinderopvang. Dat is niet eenmalig. Voor iedere wijziging in oppasuren (of inkomen van de vraagouder) moet een nieuwe gewijzigde aanvraag worden ingediend. Dat kan behoorlijk tijdrovend uitpakken.
  • Verder controleren we de beschikkingen toeslag kinderopvang die de belastingdienst afgeeft, want ook daar worden fouten gemaakt.
  • We verrichten en controleren het hele betalingsverkeer tussen vraagouder en gastouder.
  • We staan de gastouder bij in zijn contacten naar de fiscus toe, we helpen met de aangifte inkomstenbelasting en lossen vragen op fiscaal gebied op. Dat doen we niet zelf, dat besteden we uit en daar betalen we ook voor.

3. Niet om ons zelf goed te praten, maar in deze tijd waarin het moeilijk is om aan goed personeel te komen, proberen wij natuurlijk de consulent wel een positief beeld te geven van wat ze bij ons kunnen verwachten. De positieve punten dikken we een beetje aan, maar de negatieve punten worden ook genoemd.

4. Onze bureaukosten staan niet vast, ze zijn afhankelijk van de toeslag kinderopvang die wordt verkregen door de vraagouder. Op deze manier geven wij ook de vraagouder met weinig oppasuren de kans om van de regeling gebruik te maken. En wordt deze niet uitgesloten omdat er geen voordeel meer is als gevolg van in verhouding hoge bureaukosten.

5. U insinueert ook dat de bureaukosten voor de gastouderbureau's worden opgebracht uit gemeenschapsgeld. Dat is natuurlijk niet zo. De toeslag kinderopvang is een vaststaand gegeven en die wordt niet meer of minder als gevolg van hogere of lagere kosten voor het gastouderbureau.

6. De verklaringen omtent het gedrag waarover de gastouder moet beschikken, vergoeden wij, daarnaast bieden we cursussen aan op het gebied van pedagogiek en EHBO en zo zijn er nog wel meer dingen die geld kosten en die allemaal uit de omzet bureaukosten betaald moeten worden. Omzet is niet hetzelfde als winst.

Slotopmerking

Inderdaad proberen wij als ondernemer geld te verdienen door een gastouderbureau uit te oefenen. Wij doen dat tegen een marktconforme prijs, maar we proberen ons wel te onderscheiden van anderen door meer kwaliteit te bieden. U mag best roepen dat u vindt dat wij teveel verdienen, maar dan moet het wel gefundeerd zijn en u moet ons de kans geven om weerwoord te leveren. Ik ben het met u eens dat sommige bureau's wel heel gemakkelijk geld verdienen en dat het kaf van het koren gescheiden moet worden. Maar het is aan de vraag- en gastouder om dat te doen, door te kiezen voor een gastouderbureau dat prijs koppelt aan kwaliteit.

Reacties

Op de Radar website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

Ook interessant