Te veel nitrosamine in mascara's en eyeliners

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft een te hoge concentratie nitrosaminen gevonden in mascara's en eyeliners. Nitrosamine is een kankerverwekkende stof. Hoewel de stof in de gevonden gevallen geen direct gezondheidsrisico met zich meebrengt, zijn voor alle negentien overtredingen boetes uitgedeeld.

Dat meldde de VWA maandag. In totaal zijn 103 mascara's en eyeliners onderzocht. In negentien gevallen werd de stof aangetroffen in een hoger gehalte dan wettelijk is toegestaan. De partijen zijn uit de handel genomen.

,,Nitrosaminen worden niet als stof aan een product toegevoegd, maar ontstaan door ingrediënten die op elkaar reageren. Dit is onwenselijk, maar ook onnodig omdat het inkopen van zuivere grondstoffen nitrosaminenvorming voorkomt'', aldus de VWA. Die heeft naar aanleiding van de onderzoeksresultaten de branche aangespoord verder onderzoek te doen naar de productie van cosmetica zonder dat nitrosaminenvorming plaatsvindt.

Volgend jaar doet de VWA opnieuw onderzoek naar mascara's en eyeliners om te kijken of de inspanningen van de branche tot verbetering hebben geleid. De autoriteit heeft mascara's en eyeliners ook onderzocht op de aanwezigheid van zware metalen. In totaal zijn 99 monsters onderzocht op cadmium, lood, chroom, nikkel en kwik. In geen van de producten werden gehaltes boven de toegestane norm aangetroffen.

Bron: ANP

Ook interessant