'Versoberen van uitvaartpolis Yarden is onrechtmatig'

'Versoberen van uitvaartpolis Yarden is onrechtmatig'

De Consumentenbond stuurt een sommatiebrief naar Yarden om de versobering van het natura uitvaartpakket terug te draaien. Als de uitvaartverzekering niet binnen 14 dagen met een passende oplossing komt voor de 390.000 Yarden-polishouders dan overweegt de Consumentenbond naar de rechter te stappen.

Vanaf 1 januari 2020 is de waarde van het Yarden uitvaartpakket van zo’n 390.000 verzekerden gemaximeerd. Gaan de kosten van een kist, crematorium of vervoer omhoog, dan moeten de verzekerden die extra kosten bij betalen. Yarden zegt niet anders te kunnen vanwege zijn financiële positie en beroept zich op een zogenaamde en-bloc clausule.

Nood heel hoog is

Die clausule staat in de algemene voorwaarden en geeft een verzekeraar het recht om onder bepaalde dringende omstandigheden de voorwaarden eenzijdig aan te passen. Volgens Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond zegt: 'Dat mag alleen als de (financiële) nood heel hoog is en er geen andere mogelijkheden zijn.'

Geen duidelijk antwoord

De Consumentenbond is er niet van overtuigd dat Yarden geen andere optie heeft. Molenaar zegt: 'We hebben Yarden meerdere keren, mondeling en schriftelijk, om opheldering gevraagd. We willen van hen horen waarom die aanpassing van de voorwaarden nodig is. Zou Yarden failliet gaan als het die maatregel niet neemt? Welke andere opties heeft Yarden onderzocht om de problemen het hoofd te bieden, en waarom werden die niet geschikt bevonden. Op die vragen kregen we geen duidelijk antwoord.'

En-bloc clausule onrechtmatig

Volgens de Consumentenbond is in veel gevallen de invoering van de en-bloc clausule zélf onrechtmatig, omdat die niet in de voorwaarden stond op het moment dat klanten de polis afsloten. Het gaat om verzekeringen van de voorgangers van Yarden: AVVL en NUVA. Pas in de jaren '90 kwam de en-bloc clausule in de voorwaarden te staan. En daar zijn klanten niet of nauwelijks over geïnformeerd. Volgens de Consumentenbond had dit wel gemoeten, omdat het een verslechtering is voor de consumenten. 'In zo’n geval spreken we over een 'onredelijk bezwarend beding' en dat is volgens de wet vernietigbaar', zegt Molenaar.

Compensatie

Verder vindt de Consumentenbond dat Yarden klanten actief moet wijzen op compensatie. Zeker klanten wiens polis in 2007 ten onrechte van een pakketpolis is omgezet naar een sommenpolis. Yarden geeft toe dat die omzetting onrechtmatig is, maar consumenten die hebben bijbetaald voor een uitvaart moeten zélf actie ondernemen om hun geld terug te krijgen. Dit geldt ook voor verzekerden die na de omzetting een extra verzekering afsloten of hun verzekering stopzetten.

Veelgestelde vragen over beperking uitvaartpolis Yarden

Vier voorbeeldbrieven

Radar besteedde al diverse keren aandacht aan Yarden. Op onze site staan vier voorbeeldbrieven voor compensatie. Zeker in het geval van extra bijbetalingen krijgen verzekerden hun geld terug van Yarden. 

Yarden in de uitzending

Rechtszaak

Radar krijgt van consumenten teruggekoppeld dat Yarden niet ingaat op hun bezwaarbrief en de stijging van de kosten. Volgens Yarden is de maatregel noodzakelijk. De solvabiliteit en het kapitaal van Yarden voldoet niet aan de minimale wettelijke grenzen. Consumenten kunnen zich kosteloos aanmelden bij Claimservice, een samenwerkingsverband tussen de Consumentenbond en massaclaimspecialist ConsumentenClaim als zij een rechtszaak starten tegen Yarden.

Ook interessant