Huisregels en gebruiksvoorwaarden

Huisregels en gebruiksvoorwaarden

Lees meer over privacy in ons algemene AVROTROS Privacy Statement. AVROTROS Radar (hierna te noemen: Radar) biedt op zijn website het Radar Forum aan (hierna te noemen: forum). Hierop zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden en huisregels van toepassing.

Meest recente aanpassing: 24 januari 2019 

Gebruiksvoorwaarden

Voor wie?Dit forum is in de eerste plaats bedoeld voor consumenten die graag willen praten over consumentenkwesties. Daarnaast zijn bedrijven en instanties welkom om zich (bijvoorbeeld met een webcare-account) in discussies te mengen, vragen te beantwoorden en tekst en uitleg te geven.

Verder is het forum bedoeld voor discussie over zakelijke kwesties die betrekking hebben op zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) en kleine bedrijven. Dit kunnen kwesties zijn omtrent verzekeringen, loon, belasting et cetera, maar ook kwesties over cont(r)acten met andere bedrijven, waarbij de positie van de zzp'ers en de kleine bedrijven in die kwesties vergelijkbaar (want zwakker) is met een positie zoals consumenten die kunnen hebben. Wat een 'klein bedrijf' is beslist de Moderator.

Geregistreerd? Dan ben je akkoord

Om het forum beschaafd, informatief, aangenaam, constructief en interessant te houden heeft Radar gebruiksvoorwaarden en huisregels opgesteld. Die zijn te lezen op deze pagina. Wanneer je je registreert als forumgebruiker - hierna te noemen: gebruiker - ga je akkoord met deze voorwaarden en regels.

Radar behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden en regels op ieder moment te wijzigen. Het is dan ook aan te bevelen om ze regelmatig zelf te controleren op wijzigingen. De datum van de meest recente wijziging vind je bovenaan dit document.

Deze gebruiksvoorwaarden en de huisregels zijn niet alleen van toepassing op het forum, maar ook op alle andere content die door derden (dus niet door Radar) is geproduceerd, zoals de columns en zoals de Disqus-reacties onder de artikelen op de Radar-website.

Redactioneel contact

Radar of een andere redactie van AVROTROS kan contact met je opnemen naar aanleiding van informatie die je op het forum hebt geplaatst.

Gebruikersgegevens

Als gebruiker van het forum sta je toe dat AVROTROS de door jou opgegeven informatie, alsmede je IP-adres bij registratie en bij iedere post (forumbijdrage), in zijn database opslaat. Deze gegevens verstrekt AVROTROS niet zonder jouw toestemming aan derden, tenzij politie of justitie hierom vraagt, de rechter dat beveelt, of er evident sprake is van onrechtmatig gedrag op het forum.

Noch Radar, noch phpBB (zie kopje 'Forumsoftware') zijn verantwoordelijk als je gegevens door een forumhack toch openbaar gemaakt zouden worden.

Forumbeheer

Het forum wordt beheerd en gemodereerd door de internetredactie van Radar (hierna te noemen: de Moderator). De Moderator kan te allen tijde en zonder overleg of toelichting berichten aanpassen of verwijderen, daar waar zij van mening is dat deze in strijd zijn met de gebruiksvoorwaarden huisregels, of daar waar de leesbaarheid / begrijpelijkheid van een bericht / topic in het geding is.

De Moderator behoudt zich het recht voor om gebruikers, al dan niet tijdelijk, de mogelijkheid tot posten en de toegang tot het forum te ontzeggen, mochten zij zich naar het oordeel van de Moderator niet aan de gedragsregels houden. Hieraan gaat minimaal één waarschuwing vooraf, tenzij de overtreding naar het oordeel van de Moderator ernstig genoeg is om direct tot een al dan niet tijdelijke verbanning over te gaan.

Aansprakelijkheid

Deelnemen aan en gebruikmaken van het forum geschiedt geheel op eigen risico van de gebruiker.

De content die andere gebruikers dan Radar op het forum plaatsen, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende gebruiker en de juistheid of onjuistheid ervan komt geheel voor diens rekening. Noch Radar, noch AVROTROS kan op wat voor manier dan ook verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan.

Noch Radar, noch AVROTROS is aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van en / of verband houdt met het gebruik van het forum.

Misbruik melden

Kom je een post op het forum tegen die naar jouw mening in strijd is met de gebruiksvoorwaarden en / of huisregels? Ga daarover dan niet in discussie op het forum, maar meld het bij de Moderator via de meldknop bij het desbetreffende bericht (als je bent ingelogd) of stuur een e-mail naar radarinternet ( a ) avrotros ( punt ) nl (voeg zelf @ en . in).

Forumsoftware

Dit forum werkt op basis van phpBB. Dit is forumsoftware die is vrijgegeven onder de 'General Public License' (GPL). Zie www.phpbb.com voor meer informatie omtrent phpBB.

Huisregels

Registratie en lidmaatschap

 • Het e-mailadres dat gekoppeld is aan het forumaccount van een gebruiker dient zowel bij registratie als tijdens het forumlidmaatschap geldig, actief en niet-tijdelijk te zijn. Dit e-mailadres wordt gebruikt om het account te activeren. Tevens kan de redactie of de Moderator dit e-mailadres gebruiken om contact met je op te nemen. Als je e-mailadres na registratie verandert, ben je zelf verantwoordelijk voor het aanpassen hiervan in je gebruikerspaneel.Indien wij vaststellen dat je geregistreerd staat met een tijdelijk e-mailadres (ook wel genoemd: tempmail, disposable e-mail, enzovoorts) leidt dit tot een onmiddellijke en permanente verbanning.
 • Het telefoonnummer dat gekoppeld is aan het forumaccount van een gebruiker dient zowel bij registratie als tijdens het forumlidmaatschap geldig en actief te zijn. Indien wij vaststellen dat je geregistreerd staat met een ongeldig of niet-actief telefoonnummer, of met andermans telefoonnummer, kan dit leiden tot een onmiddellijke en permanente verbanning.
 • Gebruikmaking van anonieme proxyservers, open proxies of zogenaamde anonymizers om je IP-adres te verhullen is verboden en kan leiden tot een onmiddellijke en permanente verbanning.
 • Het is gebruikers toegestaan om een schuilnaam / alias als gebruikersnaam te voeren, maar het is gebruikers niet toegestaan om zich voor te doen als een ander (rechts)persoon. Schending van deze regel kan leiden tot een onmiddellijke en permanente verbanning.
 • Het is forumgebruikers niet toegestaan om op het forum actief te zijn onder meer dan één (1) gebruikersnaam. Schending van deze regel kan leiden tot een onmiddellijke en permanente verbanning.

Berichten plaatsen

 • De gebruiker is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de berichten die hij / zij op het forum plaatst of heeft geplaatst.
 • Belastende uitlatingen over bedrijven, instanties, diensten of producten dienen altijd te worden onderbouwd.
 • Lovende uitlatingen over bedrijven, instanties, diensten of producten dienen altijd te worden onderbouwd.
 • (Delen van) forumbijdragen die off topic zijn, oftewel: die niet of nauwelijks iets te maken hebben met het openingsbericht van de discussie, kunnen worden verwijderd door de Moderator.
 • Overmatig gebruik van de citeerfunctie is niet toegestaan. Een quote van een eerder bericht dient dus relevant te zijn voor de nieuwe post waarin deze verwerkt is, en die nieuwe post moet ook inhoudelijk iets constructiefs toevoegen.
 • Gebruikers zullen elkaar en anderen respecteren door geen scheld- of vloekwoorden en nodeloos kwetsende tekst(en) te gebruiken. Agressieve, onwettelijke, bedreigende, lasterlijke, vulgaire, obscene, racistische, misleidende, onrespectvolle, niet-constructieve, irrelevante of anderszins ongepaste bijdragen zijn niet toegestaan.
 • Het is gebruikers niet toegestaan om in bijdragen op de man te spelen richting mede-forumgebruikers, of om mede-forumgebruikers te provoceren. Of er sprake is van op de man spelen / provocatie bepaalt de Moderator.
 • Het is gebruikers niet toegestaan om persoonlijke informatie (zoals persoonsnamen, initialen, telefoonnummers, e-mailadressen en privé-adressen) van anderen in bijdragen te vermelden.
 • Het is gebruikers niet toegestaan om reclame te maken. Gebruikers mogen dus geen advertenties plaatsen of al dan niet commerciële bedrijven promoten.
 • Het is gebruikers toegestaan om links naar andere websites te plaatsen, ook naar commerciële websites, mits deze zinvol zijn in de context van de discussie en niet voornamelijk bedoeld zijn om reclame te maken. Of er sprake is van reclame bepaalt de Moderator. Ook dient de gebruiker bij de link een beschrijving te plaatsen van hetgeen waar de link naar leidt. Een 'kale' link, dus zonder een dergelijke toelichting, kan verwijderd worden door de Moderator.
 • Het is gebruikers niet toegestaan bijdragen te plaatsen die verwijzen of linken naar websites, die de wettelijke grenzen en/of de grenzen van fatsoen overschrijden.
 • De voertaal van het forum is Nederlands. Berichten die geheel of gedeeltelijk in een andere taal zijn opgesteld, kunnen verwijderd worden.
 • Bijdragen die (zeer) slecht te begrijpen zijn, bijvoorbeeld door taalfouten of gebrek aan interpunctie, kunnen verwijderd worden door de Moderator.
 • Het veelvuldig of overdreven gebruik van meerdere hoofdletters (het zogenoemde 'schreeuwen') is niet toegestaan, evenals het overdreven gebruik van vet, cursief en emoticons. Of er sprake is van overdreven gebruik bepaalt de Moderator.
 • De Moderator kan berichten aanpassen omwille van de leesbaarheid, duidelijkheid en vindbaarheid op de site / op internet.
 • Bijdragen mogen maar één (1) keer worden geplaatst.
 • Het is gebruikers niet toegestaan om teksten of beeldmateriaal van derden waarop auteursrecht rust, te plaatsen op ons forum, tenzij de gebruiker aantoont dat hij / zij daar toestemming voor heeft van de betreffende auteur.