Heeft afval scheiden zin of belandt het op één grote hoop?

Heeft afval scheiden zin of belandt het op één grote hoop?

Afval apart inzamelen heeft zin, daar zijn de meesten het over eens. De grootste groep van ruim 31.000 ondervraagde Radar Testpanelleden (47%) gelooft zonder meer dat afval apart inzamelen van afval nut heeft. Degenen die denken dat het toch allemaal de verbrandingsoven in gaat, hebben ongelijk; dit gebeurt alleen als afval te sterk vervuild is. Zelf een goede scheiding maken is dus wel degelijk van belang.

15 procent twijfelt of afval scheiden wel zin heeft, 6 procent gelooft er niet in. Nog eens 32 procent denkt dat het voor sommige zaken wel, voor andere zaken niet zinnig is. Deze mensen twijfelen vooral aan het nut van plastic/PMD gescheiden inzamelen; 51 procent zet daar vraagtekens bij. Een ruim kwart vraagt zich af of gft-afval scheiden zin heeft. 17 procent denkt dat textiel los inzamelen niets uithaalt.

De meest genoemde reden voor twijfel is het idee dat afval vaak verbrand wordt in plaats van gerecycled, zo zegt 46 procent. Ook denken mensen (42%) dat achteraf scheiden door de afvalverwerker efficiënter en goedkoper is dan zelf scheiden. 37 procent denkt dat alles toch op één grote hoop belandt. En wat te denken van de medemens die het onbedoeld fout doet? Volgens 29 procent is dat wat het systeem ondermijnt. 28 procent denkt dat het gescheiden-afvalsysteem inefficiënt en duur is.

Vervuild afval is lastig te recyclen

Op de website van Milieu Centraal lezen we dat dit fabels zijn. Alleen wanneer gescheiden afval erg vervuild is, wat betekent dat er veel zaken tussen zitten die er niet horen, kan het alsnog bij het restafval in de verbrandingsoven terecht komen. Vervuiling is ook de reden dat scheiding achteraf niet bij elke afvalsoort werkt; papier dat samen met gft is weggegooid, is daarna te sterk vervuild. IJzer kan met behulp van magneten wel uit de afvalhoop gevist worden, maar met aluminium blikjes, schaaltjes en folie werkt dat niet. Als consument weet je niet altijd waarvan je afval is gemaakt, daarom kun je het beste al het metaal los inleveren.

Wat betreft plastic is achteraf scheiden inderdaad mogelijk, maar dan moet je gemeente wel een nascheidingsinstallatie hebben. Dat is nogal een investering, dus die heeft niet iedere gemeente. Vandaar dan zelf afval scheiden ook bij plastic wel degelijk zin heeft.

Meebetalen aan recycling

Dat het duur is, is ook waar, maar dat is inherent aan de hoeveelheid afval die we met z'n allen produceren. Gescheiden grondstoffen leveren geld op en bovendien kost verbranden in veel gevallen meer. En hoewel nieuw plastic goedkoper is dan gerecycled plastic, worden producenten verplicht mee te betalen aan de recycling. Dat maakt het proces, naast beter voor het milieu, ook kostendekkend.

Lees de rest van de onderzoeksuitslag:

Afval scheiden is belangrijk én lastig: waar hoort die lege chipszak?

Ook interessant