Heb je een rechtsbijstandverzekering? Gebruik hem niet te vaak!

Als je een probleem hebt met een bedrijf, of je hebt een ander juridisch geschil, dan kan je natuurlijk naar de rechter, een advocaat of je kan advies inwinnen bij het Juridisch Loket. Je kan ook een rechtsbijstandverzekering afsluiten, maar wat houdt dat eigenlijk in?

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering waarmee je recht hebt op juridische bijstand of advies. Daarnaast kan een rechtsbijstandverzekering ook uitkeren, zoals de afkoop van geleden schade. Sander Arts is advocaat bij Singel Advocaten. Hij legt uit dat een rechtsbijstandverzekering tussen de drie en vijftien euro per maand kost, maar er zijn ook uitschieters tot dertig euro per maand. Dat is afhankelijk van de modules die je wil.

Wat is er gedekt?

Bij de meeste verzekeraars kan je kiezen uit vier modules op het gebied van consumentenzaken, inkomen, verkeer en wonen. Als je bijvoorbeeld een conflict op je werk hebt kan je je rechtsbijstandverzekering daarvoor om juridisch advies vragen. 'Soms wordt er wel eerst actie van de verzekerde verwacht', zo legt Arts uit. Stel dat je gebeten wordt door een hond, dan moet je eerst zelf proberen er uit te komen met de eigenaar.

Zaak uitbesteed: moet je bijbetalen?

Hen had een werkconflict bij zijn rechtsbijstand neergelegd. Die besloot het uit te besteden aan een advocaat. Uiteindelijk viel de rekening uit op 32.000 euro. Hen dacht dat hij daarvoor verzekerd was, maar de verzekering bleek slechts 10.000 euro te dekken aan advocaatkosten. Moet je de rest dan zelf bijbetalen? 'Ja', zegt Arts, maar de verzekering had dat wel tijdig moeten melden. De advocaat had kunnen aangeven het niet te kunnen doen voor 10.000 euro. De dekking verschilt per verzekeraar. Het is dus erg belangrijk de voorwaarden goed te controleren. Een eigen risico is niet gebruikelijk. Wel is het vaak zo dat je niet voor elk wissewasje de verzekering kan aanspreken.

Het kennisniveau kan wisselen. Zorg ervoor dat je in ieder geval op de hoogte bent zodat je in een procedure een keus hebt. 'Advocaten hebben vele jaren gestudeerd, na één dag rechten studeren ben je al jurist.' Vraag dus kritisch na wie je zaak behandelt, wat de ervaring is en heb je twijfels over het advies, maak gebruik van de geschillenregeling. 

Hoe vaak mag je de verzekering aanspreken?

Monique Sparla mailde Radar dat ze een brief had gekregen van Centraal Beheer. In de brief staat dat ze in drie jaar zeven keer gebruik had gemaakt van haar rechtsbijstandverzekering. Ze mag tot oktober 2020 nog één keer de verzekering aanspreken. Daarna wordt de verzekering door Centraal Beheer opgezegd. Arts vindt het onduidelijk hoe vaak je een rechtsbijstandverzekering mag aanspreken. Hij zegt dat je er ook niet zomaar mag worden uitgezet.

Centraal Beheer zegt dat als klanten te veel claimen, de schadelijst stijgt en de premie hoger wordt. Daar willen ze mensen op attenderen die opvallend veel vaker een beroep doen op de verzekering. Centraal Beheer verwijst naar de algemene voorwaarden van de verzekeraar.

Wie dus te duur wordt voor een verzekeraar kan eruit worden gezet. Sander Arts: 'De jurisprudentie geeft aan dat er eerst gekeken moet worden of een minder vergaande maatregel mogelijk is, zoals een premiestijging. Je kan niet onbeperkt zo'n verzekering aanspreken'. Arts vindt het aantal keer dat je er een beroep op doet redelijk moet zijn. 'De wet zegt dat het afhangt van de omstandigheden van het geval.'

Reactie Verbond van Verzekeraars

We hebben het Verbond van Verzekeraars ook gevraagd om een reactie. Het Verbond vindt het een grijs gebied hoe vaak je gebruik mag maken van een rechtsbijstandverzekering. Zij zeggen dat verzekeraars verzekeringen mogen opzeggen bij een te hoge schadelast, maar dan moet dit wel in de voorwaarden staan. Er moet tijdig gecommuniceerd worden naar de klant.

Sander Arts van Singel Advocaten vindt dat verzekeraars beter moeten communiceren naar consumenten hoe vaak zij de verzekering mogen aanspreken. Ook is het belangrijk dat consumenten hier kritisch op zijn en zo nodig tijdig overstappen naar een andere verzekeraar en een klacht indienen bij het toezichtsorgaan Kifid.

Ook interessant